Đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định dự án nghị định giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước

(TCT Online)- Ngày 15/6/2020, Bộ Tài chính đã có Công văn số 7164/BTC-CST gửi Bộ Tư pháp để xin ý kiến thẩm định về dự án nghị định quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước trước khi trình Chính phủ.

Sau khi tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân, DN, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo nghị định và đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định. Được biết, ngày 17/6/2020, Bộ Tư pháp sẽ họp hội đồng thẩm định dự án Nghị định

 

Theo dự thảo Nghị định, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu (không giảm mức thu LPTB từ lần thứ 2 trở đi) đối với ôtô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ôtô và các loại xe tương tự được sản xuất, lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với các loại xe này quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP kể từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết 31/12/2020.

 

Kể từ ngày 1/1/2021, mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ôtô và các loại xe tương tự được sản xuất, lắp ráp trong nước tiếp tục áp dụng theo mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP  và các nghị quyết hiện hành của HĐND hoặc quyết định hiện hành của UBND tỉnh, TP về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương.

 

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Trong đó có nhiệm vụ, giải pháp thuộc thẩm quyền của Chính phủ là giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ khi đăng ký ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2020 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước. Trên cơ sở này, Bộ Tài chính đã xây dựng hồ sơ dự án nghị định quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020 theo trình tự, thủ tục rút gọn được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

 

Ngày 5/6/2020, Bộ Tài chính đã hoàn thành dự thảo và gửi lấy ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, TP, hiệp hội, DN, đồng thời đăng trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử  Bộ Tài chính để lấy kiến về dự án nghị định.

 

TN

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật