Bộ Tài chính ban hành 3 thông tư hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid

(TCT online) - Nhằm tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19, ngày 12/6/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 54/2020/TT-BTC, Thông tư số 56/2020/TT-BTC và Thông tư số 57/2020/TT-BTC hướng dẫn giảm phí từ 20 - 50% đối với một số dịch vụ.
 
 
Cụ thể, theo quy định tại Thông tư số 54/2020/TT-BTC, kể từ ngày 12/6/2020, tổ chức, DN được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy phép hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sẽ nộp lệ phí bằng 50% mức thu quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 259/2016/TT-BTC. Tương tự, DN, tổ chức, cá nhân trong nước, khi yêu cầu xác minh giấy tờ, tài liệu liên quan đến lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài, sẽ nộp phí bằng 50% mức thu quy định tại Thông tư số 259/2016/TT-BTC. 
 
Với Thông tư số 56/2020/TT-BTC, kể từ ngày 12/6/2020, tổ chức, cá nhân khi đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; cấp chứng chỉ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp, công bố đại diện sở hữu công nghiệp sẽ nộp lệ phí bằng 50% mức lệ phí quy định tại Thông tư số 207/2016/TT-BTC. 
 
Đối với Thông tư 57/2020/TT-BTC, kể từ ngày 12/6/2020, công dân Việt Nam khi làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp các giấy tờ liên quan đến hộ chiếu, thông hành, xuất cảnh, sẽ nộp lệ phí bằng 80% mức thu quy định tại Thông tư số 219/2016/TT-BTC. Đồng thời, cơ quan, tổ chức khi được cơ quan công an có thẩm quyền cấp giấy phép quản lý pháo hoa; cấp giấy phép sử dụng, vận chuyển, mua, mang và sửa chữa các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, thực hiện nộp lệ phí bằng 80% mức thu quy định tại Thông tư số 23/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 218/2016/TT-BTC.
 
3 thông tư trên có hiệu lực kể từ ngày 12/6/2020 cho đến hết ngày 31/12/2020. Kể từ ngày 1/1/2021, các quy định nộp phí, lệ phí trên sẽ trở lại quy định như trước ngày 12/6/2020.
PV
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật