Thu NSNN 5 tháng mới đạt 38,2% kế hoạch

(TCT Online)- Theo báo cáo của Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính), tổng thu NSNN lũy kế 5 tháng đầu năm 2020 ước đạt 577 nghìn tỷ đồng, bằng 38,2% dự toán, giảm 9,2% so với cùng kỳ năm 2019.

 

Trong đó, thu nội địa đạt 38% dự toán, giảm 5,9%; thu dầu thô đạt 56,4% dự toán, giảm 17,8%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 36,7% dự toán, giảm 23,4% so cùng kỳ năm 2019. Ngoài nguyên nhân do tác động của dịch Covid-19, số thu NSNN 5 tháng còn bị ảnh hưởng một phần do điều chỉnh chính sách thu theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

 

Ngược lại về chi NSNN, 5 tháng ước đạt 603,4 nghìn tỷ đồng, bằng 34,5% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 26% dự toán; chi thường xuyên đạt 40,6% dự toán. Như vậy, chi NSNN vẫn đảm bảo đáp ứng các nhiệm vụ chi theo dự toán được giao và tiến độ triển khai thực hiện, đáp ứng các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội. Trong 5 tháng, NSNN đã tăng chi cho các hoạt động y tế, bảo đảm vệ sinh môi trường và các hoạt động hỗ trợ kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong đó, ngân sách trung ương đã trích dự phòng bổ sung 2,8 nghìn tỷ đồng cho Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và 169,6 tỷ đồng tạm cấp cho 7 địa phương để triển khai các hoạt động phòng chống dịch Covid-19.

 

Đánh giá của Vụ Ngân sách Nhà nước, cân đối ngân sách trung ương và các cấp địa phương được đảm bảo. Đến 25/5/2020, Bộ Tài chính đã thực hiện phát hành gần 58,82 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ theo kế hoạch năm 2020 để chi trả nợ trái phiếu đến hạn và để nhận nợ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo nghị quyết của Quốc hội.

 

HQ

Gửi bình luận


Mã bảo mật