Tác động của dịch Covid-19 đối với đầu tư cơ sở hạ tầng

(TCT Online)- Ngày 10/6, tại đầu cầu Bộ Tài chính Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã có buổi họp trực tuyến với Quyền Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Mitchell Silk tại đầu cầu Mỹ nhằm chia sẻ các biện pháp ứng phó và  tác động của đại dịch Covid-19 đối với đầu tư cơ sở hạ tầng của Việt Nam, các ưu tiên cải cách chính sách liên quan cũng như phương hướng triển khai khung hợp tác.

Phát biểu tại buổi họp, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết, kể từ ca nhiễm đầu tiên vào ngày 23/1/2020 đến nay Việt Nam đã có 332 ca nhiễm, trong số đó đã có 316 người được chữa khỏi và chỉ còn 16 ca đang được điều trị. Có được kết quả này là nhờ có những giải pháp kịp thời, quyết liệt, đúng đắn, hiệu quả của Chính phủ Việt Nam, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ hợp tác tích cực của người dân trong cả nước. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến phát triển kinh tế Việt Nam. Theo đánh giá của một số tổ chức quốc tế, GDP của Việt Nam năm 2020 có thể chỉ đạt ở mức 2,7%, thấp hơn so với dự kiến 7%; thu NSNN có thể giảm so với dự toán được duyệt.

 

Để khắc phục Việt Nam đã thực hiện chính sách gia hạn, miễn giảm các loại thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất; rà soát điều chỉnh giảm giá một số hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá như giá điện. Một số mặt hàng như than, khí đốt, xăng dầu đang thực hiện theo cơ chế thị trường, trong đó có các mặt hàng như xăng dầu, khí đốt tiếp tục giảm từ tháng 2 - 4 năm 2020; đảm bảo cân đối chi đầu tư phát triển và an sinh xã hội. Đồng thời, thực hiện chính sách tiết kiệm chi tiêu hành chính để giảm chi; sử dụng có hiệu quả dự phòng ngân sách để đáp ứng nhiệm vụ chi khắc phục hậu quả Covid-19 và các nhiệm vụ chi quan trọng khác. “Chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ việc thực hiện ngân sách để xác định mức bội chi ngân sách chắc chắn, trong đó có kế hoạch huy động vốn (vay nợ) để bù đắp, đảm bảo an toàn an ninh tài chính quốc gia”, Thứ trưởng Trần Xuân Hà khẳng định.

 

Trên cơ sở kết quả buổi làm việc và để thúc đẩy triển khai hiệu quả các công việc tiếp theo sau cuộc họp, Bộ Tài chính Việt Nam đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất có sự tham gia của các bộ, ngành liên quan, gồm Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Từ đó, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính, theo đó các Bộ Công thương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã chỉ định đầu mối tham gia triển khai Khung hợp tác tài chính trong lĩnh vực năng lượng. Đối với các hỗ trợ kỹ thuật cho các DNNN trong lĩnh vực công ích, Chính phủ Việt Nam có chủ trương cổ phần hóa các DNNN, ngoại trừ một số ngành, sản phẩm quan trọng của nền kinh tế.

 

Riêng về vấn đề tăng cường năng lực thị trường vốn nội địa để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, hiện quy mô thị trường vốn của Việt Nam còn nhỏ, đa phần là từ các ngân hàng thương mại; các định chế tài chính khác như quỹ đầu tư, quỹ bảo hiểm còn nhiều không gian phát triển, cần tăng cường hơn nữa hiệu quả hoạt động. Vì vậy, Thứ trưởng Trần Xuân Hà đề nghị Bộ Tài chính Hoa Kỳ chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề này.

 

Theo ông Mitchell Silk, hiện lĩnh vực năng lượng và hạ tầng được Chính phủ Hoa Kỳ rất quan tâm bởi hai chủ đề này quan hệ chặt chẽ với nhau, nhất là trong bối cảnh các quốc gia đang đấu tranh chống dịch Covid-19. Hiện lĩnh vực năng lượng và hạ tầng được Chính phủ Hoa Kỳ rất quan tâm bởi hai chủ đề này quan hệ chặt chẽ với nhau, nhất là trong bối cảnh các quốc gia đang đấu tranh chống dịch Covid-19.

 

TN

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật