Xây dựng “Đề án Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025”

(TCT Online)- Ban soạn thảo “Đề án Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025” do Bộ Tài chính chủ trì đã có cuộc họp đầu tiên nhằm thống nhất kế hoạch triển khai và phân công nhiệm vụ của các thành viên.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã công bố về Quyết định 726/QĐ-BTC ngày 13/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng “Đề án Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025”.

 

Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết, đây cũng là lần đầu tiên Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm được thực hiện theo Luật Quản lý nợ công năm 2017 nên cuộc họp có ý nghĩa quan trọng, nhằm trao đổi, thống nhất kế hoạch triển khai, thảo luận đề cương chi tiết của Đề án và làm rõ phân công nhiệm vụ của các thành viên. Các ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp sẽ góp phần quan trọng để việc xây dựng Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025 đạt chất lượng tốt nhất.

 

Tại cuộc họp, ông Trương Hùng Long, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại đã trình bày đề cương Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025. Căn cứ quy định của Luật Quản lý nợ công năm 2017 và các nghị định hướng dẫn thi hành, “Đề án kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025” gồm 3 phần chính: đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2016-2020; kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025 và tổ chức thực hiện và phân công theo dõi, đánh giá.

 

Dự kiến, sau cuộc họp này, ban soạn thảo và tổ biên tập sẽ hoàn thiện các chuyên đề nghiên cứu theo phân công. Sau đó, sẽ tổ chức khảo sát thực tế, làm việc với một số bộ ngành, địa phương sử dụng khối lượng lớn vốn vay nợ công, nợ Chính phủ tại 3 miền.

 

TN

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật