5 tháng: giải ngân vốn đầu tư công đạt xấp xỉ 26% kế hoạch

(TCT Online)- Bộ Tài chính vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm. Theo đó, ước giải ngân kế hoạch vốn đầu tư của các bộ, ngành trung ương và địa phương đến hết 31/5 là 122.241 tỷ đồng, đạt 25,9% kế hoạch. Trong đó, vốn trong nước là 114.819 tỷ đồng, bằng 27,9% và vốn ngoài nước là 7.421 tỷ đồng, tương đương 12,3% kế hoạch.

Có 7 bộ, ngành và 26 địa phương có số giải ngân đạt trên 30%, trong đó 3 bộ ngành và 6 địa phương có tỷ lệ giải ngân trên 40%. Vẫn còn tới 34 bộ, ngành và 3 tỉnh, TP đạt tỷ lệ giải ngân dưới 15%, đáng chú ý 18 bộ, ngành mới đạt tỷ lệ dưới 5%. Đối với nguồn vốn nước ngoài, tỷ lệ giải ngân đạt 12,37% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ năm 2019, song vẫn còn 44 đơn vị có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 2% tổng vốn kế hoạch được giao.

 

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công, Bộ Tài chính tiếp tục kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung hết kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các dự án sử dụng từ nguồn dự phòng trung hạn và 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm của các dự án quan trọng quốc gia để các bộ, ngành địa phương có cơ sở giao; chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh hoặc thu hồi kế hoạch vốn năm 2020 đối với các trường hợp chưa đủ điều kiện bố trí vốn; tổng hợp phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019 của các bộ, cơ quan trung ương, tập đoàn kinh tế và địa phương về danh mục, mức vốn bố trí cho từng dự án của các cơ quan.

 

Đối với các bộ, ngành, địa phương khẩn trương phân bổ số vốn của năm 2020 còn lại theo quy định; tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư công; kiên quyết cắt giảm điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án giải ngân chậm…

 

Thuý Nga

Gửi bình luận


Mã bảo mật