Nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng/tháng

(TCT Online) - Ngày 2/6, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN. Theo đó, từ năm 2020 mức giảm trừ cho cá nhân người nộp thuế tăng từ 9 triệu đồng lên 11 triệu đồng/tháng (tăng 3 triệu đồng/tháng), tương đương giảm trừ cả năm là 132 triệu đồng. Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc của người nộp thuế tăng từ 3,6 triệu đồng lên thành 4,4 triệu đồng/tháng (tăng 0,8 triệu đồng/tháng), tương đương giảm trừ cả năm là 52,8 triệu đồng.

Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020. Như vậy, các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh cũ (quy định tại Khoản 1 Điều 19 của Luật Thuế TNCN 2007 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật Thuế TNCN sửa đổi 2012) khi quyết toán thuế năm 2020 sẽ được xác định lại số thuế phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh mới theo quy định tại nghị quyết này. 

Theo quy định mới, trong năm 2020, trường hợp cá nhân không có người phụ thuộc thì thu nhập bình quân tháng từ 11 triệu đồng/tháng trở xuống (tương đương 132 triệu đồng/năm) sẽ không phải nộp thuế TNCN; cá nhân có một người phụ thuộc thì thu nhập bình quân tháng từ 15,4 triệu đồng/tháng trở xuống (tương đương 184,8 triệu đồng/năm) sẽ không phải nộp thuế; cá nhân có hai người phụ thuộc thì thu nhập bình quân tháng từ 19,8 triệu đồng/tháng trở xuống (tương đương 237,6 triệu đồng/năm) sẽ không phải nộp thuế TNCN. Theo tính toán, dự kiến sẽ có hơn 1 triệu người dân đang đóng thuế TNCN ở bậc 1 sẽ không còn phải nộp thuế ở kỳ tính thuế năm 2020.

         HH

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật