Công bố giá bán điện thương phẩm để tính thuế tài nguyên

(TCT online) - Ngày 22/1/2013, Bộ Tài chính có quyết định số 155/QĐ-BTC công bố giá bán điện thương phẩm bình quân áp dụng là giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện. 
 
 
Theo đó từ ngày 22/12/2012, giá bán điện thương phẩm để tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên đối với các cơ sở sản xuất thủy điện là 1.437 đồng/kwh. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế quyết định số 1992/QĐ-BTC ngày 9/8/2012 của Bộ Tài chính. 
PV

Gửi bình luận


Mã bảo mật