Bộ Tài chính giảm một số phí, lệ phí hỗ trợ ngành hàng không

(TCT Online)- Ngày 27/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 46/2020/TT-BTC, trong đó giảm phí, lệ phí đối với một số dịch vụ trong lĩnh vực hàng không.

 

Theo đó, từ 27/5/2020, tổ chức, cá nhân khai thác kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay và kinh doanh cảng hàng không sẽ nộp phí bằng 90% mức thu quy định tại Điều 4 Thông tư số 247/2016/TT-BTC. Đồng thời, tổ chức, cá nhân khi ra, vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến các cảng hàng không Việt Nam sẽ nộp phí, lệ phí bằng 90% mức thu quy định tại Điều 4 Thông tư số 194/2016/TT-BTC. 

 

Mặt khác, kể từ 27/5, tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp dịch vụ đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tàu bay và thẩm định cấp chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận trong hoạt động hàng không dân dụng; cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay sẽ nộp phí bằng 80% mức phí tương ứng quy định tại mục VI và mục VIII (trừ nội dung thu tại các số thứ tự: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1, 5, 6 của mục VI và số thứ tự 4 của mục VIII) phần A Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không ban hành kèm theo Thông tư số 193/2016/TT-BTC.

 

Thông tư số 46/2020/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 27/5/2020 đến hết 31/12/2020. Từ 1/1/2021 các quy định nộp phí trên sẽ trở lại quy định trước ngày 27/5/2020. 

 

Thuý Nga

Gửi bình luận


Mã bảo mật