Bộ Tài chính tiếp tục nằm trong nhóm đầu về cải cách hành chính

(

TCT Online) - Theo kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính (CCHC-PAR INDEX) năm 2019 được công bố ngày 19/5, Bộ Tài chính tiếp tục đứng vị trí thứ 2 trong khối các bộ, cơ quan ngang bộ, với tổng điểm đạt được là 94,77.

PAR INDEX 2019 được đánh giá ở 17 bộ, ngành và 63 tỉnh, TP do Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ thực hiện, đã cơ bản phản ánh đầy đủ những kết quả đạt được của các bộ trong CCHC trên từng lĩnh vực. Kết quả tập trung vào 2 nhóm, trong đó nhóm A đạt kết quả chỉ số CCHC trên 90% bao gồm: Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp; trong khi đó nhóm B đạt chỉ số từ 80% - 90% gồm 14 đơn vị là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài nguyên và Môi trường… 

 

Trong lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, Bộ Tài chính đã giải thể tổ quản lý và tiếp nhận viện trợ quốc tế tại TP HCM thuộc Cục Quản lý nợ và tài chính đối thoại; thực hiện cắt giảm 63 phòng, ban và 193 chi cục thuế tại các cục thuế tỉnh, TP; giảm 1792 đội thuế thuộc chi cục thuế cấp huyện; cắt giảm 143 phòng thuộc Kho bạc Nhà nước cấp huyện, giảm 48 đơn vị cấp tổ, đội; sắp xếp giảm 12 chi cục hải quan thuộc hải quan cấp tỉnh.

 

Về cải cách hành chính công, có 8 bộ đạt chỉ số thành phần cải cách trên mức trung bình, đứng đầu là Bộ Tài chính, tiếp theo là Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng…

 

Ở tiêu chí thực hiện cơ chế tư chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập, có 11 bộ đạt tỷ lệ 100% số điểm, trong đó xếp thứ nhất là Bộ Tài chính, tiếp đến là Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tư pháp…

Về hiện đại hoá hành chính, trong năm 2019 các bộ, ngành đã tập trung đẩy mạnh đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, xây dựng nhiều phần mềm cơ sở dữ liệu phục vụ và phát triển chính phủ điện tử. Cùng với đó là một loạt văn bản đã được ban hành, tạo tiền đề cho kết quả tích cực của hiện đại hoá hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Đứng đầu danh sách là Bộ Tài chính với điểm hiện đại hoá hành chính là 14,26/14,5 điểm và chỉ số thành phần là 98,36%; tiếp đó mới là Ngân hàng Nhà nước 13,79/14,5 và 95,08%…

Quỳnh Hương

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật