Tổng cục Thuế tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

(TCT Online) - Nhằm tiếp tục nâng cao tinh thần phòng, chống dịch Covid-19, Tổng cục Thuế ban hành công văn 232/TB-TCT yêu cầu toàn thể công chức, viên chức, người lao động tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và thực hiện nghiêm chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, toàn thể công chức, viên chức, người lao động tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch; quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc”; kiên định thực hiện nguyên tắc “ngăn chặn, phát hiện, cách lý, khoanh vùng, dập dịch” và phương châm “4 tại chỗ”; tuyệt đối không lơ là, chủ quan.

Thực hiện phương án làm việc đảm bảo an toàn cơ quan và tiến độ công việc, không để đình trệ nhất là việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp; trang bị dụng cụ phòng hộ cho người trực tiếp tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn và đảm bảo giãn cách khi tiếp xúc; không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết; đối với các sự kiện thực sự cần thiết phải báo cáo Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Thuế quyết định và thực hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm như: đeo khẩu trang, sát trùng tay, ngồi giãn cách; thực hiện giám sát về y tế; không tổ chức liên hoan, tiệc mừng.

Cùng với đó, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và các cơ quan chức năng. Trường hợp công chức, viên chức, người lao động thuộc diện quản lý có dấu hiệu ốm, sốt thì thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm xem xét, đề nghị nên ở nhà, không đến cơ quan và báo Văn phòng phối hợp theo dõi; đồng thời đề nghị cá nhân liên hệ bệnh viện, bác sĩ để được tư vấn và thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ.

Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Tổng cục Thuế về việc công chức, viên chức, người lao động thuộc diện quản lý lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm và đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan.

Tổng cục Thuế yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; tích cực hợp tác với Văn phòng và Đoàn Thanh niên cộng sản HCM trong quá trình triển khai tại cơ quan; giữ gìn vệ sinh môi trường trong phòng làm việc, phòng họp; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu trang khi ra ngoài; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; không tập trung đông người…

Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của chính quyền địa phương nơi công tác, nơi cư trú về việc phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 như: hạn chế tối đa việc ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết; hạn chế tập trung đông người tại nơi công cộng; nếu buộc phải ra ngoài luôn đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn tại nơi công cộng, kể cả trên các phương tiện giao thông; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khẩu; vệ sinh và để thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc (tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, điện thoại…).

Để đảm bảo giữ khoảng cách an toàn phòng chống dịch, trong khoảng thời gian từ 4-15/5, Tổng cục Thuế bố trí khung thời gian công chức, viên chức, người lao động các vụ, đơn vị đến cơ quan theo hai khung giờ sau khác nhau, khoảng cách giữa hai khung giờ là 30 phút nhằm giữ khoảng cách an toàn cho công chức, viên chức, người lao động cơ quan Tổng cục Thuế khi đến cơ quan làm việc.

HH

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật