Từ 5/5, giảm 50% lệ phí cấp giấy phép thành lập ngân hàng

(TCT Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 33/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Theo đó, từ ngày 5/5/2020 – 31/12/2020, tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng nộp lệ phí bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại điểm a và điểm b Mục 1 Biểu mức thu lệ phí tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 150/2016/TT-BTC. 

 

Trong thời gian Thông tư 33 có hiệu lực, ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng không nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động theo mức quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 150/2016/TT-BTC. 

 

Từ 1/12021 trở đi, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng theo mức quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 150/2016/TT-BTC.

 

Thuý Nga

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật