Có nên điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh mỗi năm một lần?

(TCT Online) - Xung quanh việc điều chỉnh giảm trừ gia cảnh tính thuế TNCN, cũng có ý kiến cho rằng, có nên thực hiện mỗi năm một lần để đảm bảo quyền lợi của người dân theo mức độ tăng thu nhập, trượt giá hàng năm?

Thực tế cho thấy, chính sách thuế cần sự ổn định nhất định, đảm bảo tính khả thi khi thực hiện, tiết kiệm chi phí cho người nộp thuế cũng như cơ quan quản lý thuế. 

Mức GTGC quy định tại Luật thuế TNCN được tính toán ổn định trong một khoảng thời gian và vẫn đảm bảo cao hơn GDP bình quân đầu người, tiền lương tối thiểu vùng, mức thu nhập và chi tiêu trung bình xã hội cho năm hiện tại cũng như một số năm về sau. 

Ngoài ra, pháp luật thuế TNCN của các nước đều có quy định về mức GTGC. Việc điều chỉnh mức GTGC thường có sự khác biệt ở các nhóm nước: Ở các nước phát triển do chính sách thuế TNCN là một sắc thuế quan trọng, chiếm số thu lớn trong hệ thống thuế nên tần suất điều chỉnh khá thường xuyên mỗi năm một lần, cơ bản điều chỉnh tăng tương ứng theo chỉ số CPI hàng năm (Anh, Mỹ); Ở các nhóm nước đang phát triển thì tần suất điều chỉnh ít thường xuyên hơn và thường duy trì ổn định trong một thời gian nhất định; đồng thời, khác với nhiều nước phát triển, phần lớn các nước đang phát triển không quy định nguyên tắc điều chỉnh mức GTGC mà việc điều chỉnh thường được thực hiện thông qua việc sửa luật thuế TNCN (ví dụ: Trung Quốc, In-đo-nê-xi-a, Ma-lai-si-a).

Đối với Việt Nam, khoản 4 Điều 1 Luật số 26/2012/QH13 đã quy định rõ là khi chỉ số CPI biến động trên 20% thì Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức GTGC phù hợp với biến động của giá cả. Do đó việc điều chỉnh hàng năm là không đúng Luật.

Hương Quỳnh

 

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật