Thông báo hiệu lực của hiệp định thuế giữa Việt Nam và Croatia

 

(TCT Online) - Tổng cục Thuế vừa có văn bản số 835/TCT-HTQT gửi các cục thuế tỉnh, TP thông báo hiệu lực của Hiệp định về thuế giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Croatia. 

Nội dung của hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập. 

Theo đó, hiệp định có hiệu lực từ ngày 23/5/2019; ngày áp dụng thực hiện tại Việt Nam và Croatia từ ngày 1/1/2020.

Cục thuế các tỉnh, TP thực hiện theo đúng các quy định về hiệu lực và ngày áp dụng. 

HH

Gửi bình luận


Mã bảo mật