Giải ngân vốn đầu tư công cao hơn cùng kỳ năm 2019

(TCT Online) - Bộ Tài chính vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN ước thực hiện tháng 2 năm 2020. Theo đó, ước giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 của các bộ, ngành, địa phương đến hết ngày 29/2/2020 là 34.749 tỷ đồng, đạt 7,38% kế hoạch (cùng kỳ đạt 3,89% kế hoạch). 

Trong đó, vốn trong nước đạt 33.625 tỷ đồng, vốn ngoài nước là 1.124 tỷ đồng. Các bộ, ngành đã giải ngân được hơn 5.892 tỷ đồng, bằng 5,46% kế hoạch (cùng kỳ chỉ đạt 0,7%). Con số này của các địa phương là 28.857 tỷ đồng, tương đương 7,96% kế hoạch, trong khi cùng kỳ năm 2019 chỉ đạt 5,01% kế hoạch.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, mặc dù tỷ lệ giải ngân 2 tháng đầu năm 2020 có cao hơn cùng kỳ năm 2019, song vẫn còn thấp. Nguyên nhân là bởi 2 tháng qua, hầu hết các bộ, ngành, địa phương đang tập trung giải ngân vốn của năm 2019 còn lại và triển khai công tác phân bổ kế hoạch, nhập dự toán chi cho các dự án được bố trí. Ngoài ra còn ảnh hưởng của dịch bệnh làm giảm tốc độ giải ngân. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát, tổng hợp số vốn chưa đủ điều kiện giao kế hoạch năm 2020 của các bộ, ngành, địa phương báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 làm căn cứ giao kế hoạch vốn năm 2020.

Bộ Tài chính cũng đề nghị kiên quyết điều chỉnh kịp thời kế hoạch vốn của các dự án không triển khai được hoặc chậm triển khai sang các dự án có khả năng giải ngân cao. Theo đó, các bộ, ngành và địa phương khẩn trương làm việc với Kho bạc Nhà nước về thủ tục kéo dài các dự án chưa giải ngân hết kế hoạch năm 2019, dự kiến kéo dài sang năm 2020; thu hồi vốn ứng trước kế hoạch ngay khi được giao kế hoạch vốn năm; có biện pháp xử lý số dư tạm ứng hợp động quá hạn chưa thu hồi ...

Riêng đối với dự án ODA và vay ưu đãi, Bộ Tài chính đề nghị cơ quan chủ quản cùng các cơ quan có liên quan giải quyết các vướng mắc về đấu thầu mua sắm, giải phóng mặt bằng; đôn đốc các chủ dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để ký kết hợp đồng cho vay lại. Đồng thời thực hiện nghiêm túc việc tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng tháng tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn NSNN, vốn đầu tư công khác thuộc lĩnh vực quản lý gửi Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng thời gian quy định.

Hương Quỳnh

Tin mới

Các tin khác