Gấp rút xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế

(TCT Online) - Theo Vụ Chính sách thuế (Tổng cục Thuế), hiện các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế đang được các đơn vị chức năng của Tổng cục Thuế gấp rút xây dựng, trình Bộ Tài chính, trình Chính phủ ban hành theo kế hoạch. 

Cụ thể, sẽ có 4 nghị định, 8 thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế. Trong đó, 3 dự thảo nghị định là Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn hiện đang được các vụ chức năng của Tổng cục Thuế nghiên cứu, giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý. 

Riêng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với DN có giao dịch liên kết đang trong quá trình hoàn thiện. Yêu cầu chung của công tác xây dựng văn bản là các nghị định được ban hành trước 45 ngày so với thời điểm Luật Quản lý thuế có hiệu lực vào 1/7/2020. 

Cùng lúc, 8 dự thảo thông tư hướng dẫn cũng đang được các đơn vị chức năng của Tổng cục Thuế soạn thảo để lấy ý kiến, gồm Thông tư hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; Thông tư hướng dẫn về đăng ký thuế; Thông tư hướng dẫn việc áp dụng thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế trong quản lý thuế - APA; Thông tư hướng dẫn quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; Thông tư hướng dẫn về quản lý rủi ro trong quản lý thuế; Thông tư hướng dẫn về tem điện tử; Thông tư hướng dẫn về dịch vụ làm thủ tục về thuế (đại lý thuế). 

Trong đó, đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn về tem điện tử có 2 nội dung là quản lý đối với hàng hoá trong nội địa và đối với hàng hoá nhập khẩu. Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính giao Tổng cục Hải quan chủ trì soạn thảo nội dung liên quan đến tem điện tử áp dụng đối với hàng hoá nhập khẩu. Hiện Tổng cục Hải quan đang xây dựng dự thảo nội dung này để phối hợp với Vụ Tài vụ quản trị, Vụ Chính sách thuế (Tổng cục Thuế) để hoàn thiện thông tư, lấy ý kiến các bên liên quan. 

Vụ Chính sách thuế cho biết thêm, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với các văn thảo dự thảo đã và sẽ tiếp tục được thực hiện bằng hình thức họp trực tuyến. Trong trường hợp công bố hết dịch, Tổng cục Thuế sẽ tổ chức các hội nghị 3 miền để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan. 

Hồ Huệ

Gửi bình luận


Mã bảo mật