Kiểm tra thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính tại một số cục thuế, hải quan

(TCT Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020.

Mục đích kiểm tra nhằm thu thập thông tin, đánh giá đúng thực trạng tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời xử lý hoặc kiến nghị khắc phục; tăng cường vai trò trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quản lý…

Nội dung kiểm tra sẽ tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; báo cáo tình hình thi hành; phổ biến tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn; bảo đảm các điều kiện thi hành pháp luật về lĩnh vực xử lý vi phạm như kiện toàn tổ chức và biên chế, bố trí kinh phí, cơ sở vật chât bảo đảm công tác thi hành; giải quyết khiếu nại tố cáo…

Kế hoạch nêu rõ, công tác kiểm tra được thực hiện tại các Cục thuế Cà Mau, Đồng Nai, Hưng Yên; Kho bạc Nhà nước tỉnh Cà Mau, Đồng Nai, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Long Anh; Cục Hải quan Đồng Nai, Hà Tĩnh, Long An.

Kết quả báo cáo về tổng cục theo ngành dọc và Vụ Pháp chế Bộ Tài chính.

Thời gian kiểm tra trực tiếp dự kiến trong quý II, III của năm 2020.

Thuý Nga

Gửi bình luận


Mã bảo mật