Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế

(TCT online) - Tổng cục Thuế vừa có văn bản gửi Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc trung ương về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, trong đó nêu rõ, đối với các Cục Thuế có tỷ lệ hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong 9 tháng đạt thấp hơn mức bình quân toàn ngành và các Cục Thuế có số thu bình quân qua thanh tra, kiểm tra thấp dưới mức bình quân của cả nước,... cần nghiêm túc chỉ đạo và có biện pháp đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra cả về số lượng và chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra; đồng thời có những giải pháp cụ thể quyết liệt để phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2019.
 
 
Bên cạnh đó, các đơn vị cần tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các DN, các ngành nghề, lĩnh vực thường xảy ra rủi ro lớn, các DN có doanh thu lớn, rủi ro cao qua các hành vi vi phạm thường gặp để đảm bảo tăng thu qua công tác thanh tra, kiểm tra. Tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng, thực hiện xử lý kịp thời thông tin liên quan đến giao dịch đáng ngờ do cơ quan thanh tra giám sát (Ngân hàng Nhà nước) chuyển đến; thông tin do cơ quan công an, hải quan chuyển về các hiện tượng vi phạm pháp luật thuế và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác quản lý thuế; rà xoát đối chiếu thông tin về thu nhập từ nước ngoài qua trao đổi thông tin thuế quốc tế với tờ khai thuế trên hệ thống để phát hiện và thực hiện truy thu nếu có. Đồng thời, tích cực triển khai, đôn đốc các DN thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, cập nhật kịp thời việc thực hiện kiến nghị của các cơ quan này đối với các đơn vị về số tăng thu NSNN về thuế, phí, lợi nhuận sau thuế, tiền sử dụng đất... để tăng thu ngân sách.

Gửi bình luận


Mã bảo mật