Phòng chống tham nhũng: ngành tài chính đã thực hiện nghiêm túc, kịp thời

 

(TCT online) - Ngày 24/10/2019, Đoàn Kiểm tra, đôn đốc của Ủy ban Kiểm tra trung ương do Chủ nhiệm Ủy ban Trần Cẩm Tú chủ trì đã có buổi làm việc với Bộ Tài chính về công tác phòng chống tham nhũng (PCTN).
 
 
Báo cáo với đoàn công tác, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, trong quá trình triển khai nhiệm vụ và xây dựng lực lượng, Bộ Tài chính luôn chú trọng quan tâm chỉ đạo công tác PCTN, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Thông qua hệ thống các văn bản chỉ đạo được xây dựng và ban hành kịp thời, Bộ Tài chính luôn đảm bảo triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ đạo, kết luận của Trung ương về PCTN; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.
 
Cụ thể, trong công tác xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, 8 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã chủ trì soạn thảo trình Chính phủ thông qua 15 đề án, trong đó đã có 1 dự án luật, 8 nghị định, 2 quyết định của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo được thông qua/ký ban hành và 58 thông tư do Bộ ban hành theo thẩm quyền, qua đó góp phần thực hiện công tác PCTN. Đặc biệt, với việc trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật Quản lý thuế sửa đổi và cho ý kiến đối với dự án Luật Chứng khoán; đồng thời trình Chính phủ ban hành Nghị định số 69/2019/NĐ-CP đã góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng xây dựng - chuyển giao trong thời gian qua...
 
Về các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, Bộ Tài chính tiếp tục triển khai nghiêm các văn bản của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ về minh bạch tài sản; thực hiện nghiêm túc việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức, nhằm đảm bảo tính dân chủ, công khai. Quan trọng hơn, toàn ngành đã tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới khoa học công nghệ để vừa nâng cao hiệu quả, vừa tạo môi trường minh bạch cho công tác quản lý. Theo đó, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định phê duyệt phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa đối với 190/370 điều kiện kinh doanh của 21 ngành, nghề thuộc phạm vi chức năng quản lý; triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến 977 thủ tục từ mức độ 1 đến mức độ 4. Trong lĩnh vực thuế đã thực hiện mở rộng hệ thống khai thuế qua mạng; triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử; hoàn thuế điện tử; thí điểm hệ thống cấp hóa đơn điện tử có xác thực, ...; trong lĩnh vực hải quan đã triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN; tiếp tục mở rộng thanh toán điện tử, quản lý hải quan tự động tại cảng, kho, bãi (VASSCM) và duy trì, vận hành ổn định Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của ngành hải quan... Nhờ vậy, tại báo cáo tổng hợp kết quả chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính năm 2018, Bộ Tài chính được xếp hạng thứ 2/18 bộ, cơ quan ngang bộ (tăng 1 bậc so với năm 2017). Theo Báo cáo đánh giá, xếp hạng mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT ở Việt Nam (Vietnam ICT Index) các năm 2013-2019, Bộ Tài chính liên tục đứng đầu bảng xếp hạng chung của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có dịch vụ công. Đặc biệt, kết quả cải cách của cơ quan thuế trong nhiều năm qua đã được cộng đồng đánh giá cao khi qua khảo sát của VCCI, có đến 71% người nộp thuế được hỏi hài lòng; Báo cáo môi trường kinh doanh 2020 của Ngân hàng Thế giới (DB2020) vừa được công bố ngày 24/10/2019) đã ghi nhận chỉ số nộp thuế của Việt Nam tăng 22 bậc nhờ thời gian nộp thuế giảm 114 giờ, số lần nộp thuế giảm 4 lần và tổng mức thuế suất (tỷ lệ tổng thuế và đóng góp) giảm 0,2%.
 
Đối với chức năng thanh tra, kiểm tra, trong 8 tháng qua Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 54.382 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 261.572 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 9.209 vụ. Qua đó, toàn ngành đã kiến nghị xử lý về tài chính 33.903.346 triệu đồng, trong đó số tiền đã thu nộp NSNN là 7.720.351 triệu đồng, đạt tỷ lệ 88,4% số kiến nghị nộp NSNN.
 

Mặc dù vậy, Bộ Tài chính cũng nhìn nhận, với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực; số lượng cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức thuộc trách nhiệm quản lý rất lớn; trong đó nhiều bộ phận cán bộ, công chức làm việc trong môi trường nhạy cảm tiếp xúc trực tiếp, thường xuyên trên diện rộng với người dân, DN, nên công tác quản lý, giám sát cán bộ, công chức trong thi hành công vụ còn khó khăn, phức tạp. Vì thế, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường giám sát việc thực thi công vụ. Toàn ngành đẩy mạnh việc rà soát để đề xuất, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội có liên quan, nhất là với các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; cổ phần hóa DNNN; ngân hàng; đầu tư xây dựng cơ bản… Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ và bảo vệ chính trị nội bộ, nhằm chủ động phòng ngừa tiêu cực và đảm bảo nội bộ đoàn kết, trong sạch.

Báo cáo đoàn công tác, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, thời gian qua Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính luôn chú trọng chỉ đạo công tác PCTN, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Theo đó, ngoài việc triển khai nghiêm các nghị quyết, kết luận của trung ương về PCTN, Bộ Tài chính còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật với 245 lớp cho 16.463 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia. Cùng lúc, Bộ Tài chính thực hiện nghiên cứu công tác công khai tài sản, thu nhập và chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức. Trong 8 tháng đầu năm 2019, toàn ngành đã thực hiện luân chuyển, luân phiên, điều động 11.575 lượt công chức. Với nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý để PCTN, tính đến 31/8 Bộ Tài chính đã ban hành 14 quyết định công bố 97 thủ tục hành chính (TTHC) và đã cập nhật, niêm yết công khai kịp thời, đảm bảo chính xác, đầy đủ theo đúng quy định. Đây là cơ sở để nhiều năm liền Bộ Tài chính luôn đứng trong top đầu các bộ, ngành về chỉ số cải cách hành chính; năm 2019 tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng chung của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có dịch vụ công về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin ở Việt Nam (Vietnam ICT Index). Trong đó, Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ xếp hạng nhóm TTHC thuế đứng thứ nhất, nhóm TTHC hải quan đứng thứ ba trong 8 nhóm TTHC được đưa vào đánh giá. Khảo sát của VCCI cũng cho thấy, có đến 71% người nộp thuế được hỏi hài lòng với kết quả cải cách của cơ quan thuế trong những năm qua...

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường giám sát việc thực thi công vụ. Cùng với đó, đẩy mạnh rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội có liên quan đến các lĩnh vực, chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, đặc biệt là các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng như quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; cổ phần hóa DNNN; ngân hàng; đầu tư xây dựng cơ bản; giáo dục, y tế. Đẩy mạnh thanh kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng; trong thực thi công vụ; công tác tuyển chọn, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ… Tăng cường kiểm tra, giám sát người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; thực hiện các kết luận, chấn chỉnh sau thanh kiểm tra, các quy định, quy chế về công tác tổ chức cán bộ, nhất là trong việc tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ.
Bài ảnh: Hương Quỳnh
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật