Kiến nghị xử lý 33.223 tỷ đồng vi phạm trong lĩnh vực tài chính

(TCT Online) - Trong 9 tháng qua, toàn ngành tài chính đã thực hiện 366.007 cuộc thanh, kiểm tra; kiến nghị xử lý về tài chính 33.223 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 2.514 tỷ đồng; số tiền đã thu nộp NSNN 8.050 tỷ đồng.

Riêng đối với công tác thanh, kiểm tra DN, toàn hệ thống thuế đã thực hiện 52.989 cuộc tại đơn vị và kiểm tra 308.166 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 31.557 tỷ đồng. Số thuế đã nộp NSNN là 5.474 tỷ đồng. Đối với công tác kiểm tra nội bộ toàn hệ thống thuế đã thực hiện 1.346 cuộc kiểm tra gồm 1.248 cuộc theo kế hoạch, 98 cuộc đột xuất, số tiền thuế vi phạm là 23,4 tỷ đồng, số tiền đã thu nộp NSNN là 1,4 tỷ đồng.

Đối với công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, ngành hải quan đã thực hiện 2.161 cuộc kiểm tra sau thông quan; số tiền ấn định thuế là 963,3 tỷ đồng và xử phạt vi phạm hành chính là 283,6 tỷ đồng; đã thực thu vào NSNN là 1.127 tỷ đồng (bao gồm cả các khoản thu từ các kiến nghị thời kỳ trước). Về công tác điều tra chống buôn lậu, đã chủ trì bắt giữ 10.521 vụ vi phạm; trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 936 tỷ đồng; thu NSNN đạt 191,6 tỷ đồng.

HQ

Gửi bình luận


Mã bảo mật