Cân đối ngân sách trung ương và địa phương được đảm bảo

(TCT Online) - Trong thông cáo báo chí ngày 11/10, Bộ Tài chính cho biết, cân đối ngân sách trung ương và địa phương tiếp tục được đảm bảo.

Cụ thể, tổng thu NSNN tháng 9 ước đạt 87,54 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu hết quý III ước đạt 1.093,8 nghìn tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán, tăng 10,1% so cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thu nội địa tháng 9 ước 69,8 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu hết quý III đạt 882,4 nghìn tỷ đồng, bằng 75,2% dự toán, tăng 11,2% so cùng kỳ; thu từ dầu thô hết quý III đạt 43,86 nghìn tỷ đồng, bằng 98,3% dự toán, giảm 4,7% so cùng kỳ năm 2018; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu lũy kế thu hết quý III đạt 163,9 nghìn tỷ đồng, bằng 86,6% dự toán, tăng 9,4% so cùng kỳ năm 2018.

Trong khi đó, ở đầu ra của ngân sách, tổng chi NSNN tháng 9 ước đạt 128,6 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế chi hết quý III đạt 1.029,95 nghìn tỷ đồng, bằng 63,1% dự toán, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 192,1 nghìn tỷ đồng, bằng 44,8% dự toán; chi trả nợ lãi đạt 85,45 nghìn tỷ đồng, bằng 68,4% dự toán; chi thường xuyên đạt 733,75 nghìn tỷ đồng, bằng 73,4% dự toán.

Như vậy, cân đối ngân sách trung ương và các cấp địa phương được đảm bảo. Bộ Tài chính đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước, vừa đảm bảo nguồn thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn và góp phần định hướng sự phát triển của thị trường, cơ cấu lại nợ công. 

TN

Gửi bình luận


Mã bảo mật