Công bố chỉ số cải cách hành chính các đơn vị thuộc Bộ Tài chính

(TCT Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1703/QĐ-BTC về việc công bố chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2018 của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính. 

Theo đó, ở khối tổng cục xếp thứ nhất là Tổng cục Hải quan với điểm thẩm định là 96,5/100. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về: Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tổng cục Dự trữ nhà nước.

Tại khối các vụ, Vụ Tổ chức cán bộ dẫn đầu với điểm thẩm định là 69/70. Xếp vị trí tiếp theo lần lượt là: Vụ Pháp chế; Vụ Hành chính sự nghiệp; Thanh tra Bộ; Vụ Tài chính ngân hàng; Vụ Đầu tư; Vụ Ngân sách nhà nước; Vụ Chính sách thuế; Vụ I; Vụ Hợp tác quốc tế.

Kết quả chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2018 của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính cho thấy, các đơn vị đã có sự quan tâm đến việc triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính và đã được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện tại từng đơn vị. Các giải pháp cải cách hành chính được triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Việc xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, sáng tạo và linh hoạt trong cách thức thực hiện đã giúp cho công tác cải cách hành chính của Bộ Tài chính đạt được những kết quả thiết thực, được xã hội và doanh nghiệp đánh giá cao.

Đây là năm thứ 4 Bộ Tài chính tổ chức triển khai chấm điểm cải cách hành chính đối với các đơn vị. Trước đó, ngày 4/5/2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 793/QĐ-BTC phê duyệt bộ Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Tài chính để áp dụng đánh giá kết quả cải cách hành chính đối với các đơn vị thuộc Bộ và được chia thành 3 khối gồm khối tổng cục, cục và vụ.

TN

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật