Từ 1/6/2019 thực hiện giao đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ công

(TCT Online) - Ngày 29/5, Bộ Tài chính tổ chức họp báo chuyên đề về một số nội dung Nghị định 32/2019/NĐ-CP (NĐ 32) quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng NSNN từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Tại buổi họp báo, ông Phạm Văn Trường- Vụ trưởng Vụ Hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết, NĐ 32 đã cụ thể hóa các chủ trương, đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) và đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Trong đó có nội dung đổi mới cơ bản về giá và lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công để  ĐVSNCL có thể tiến tới hạch toán đầy đủ, từ đó chuyển sang cơ chế tự chủ ở mức cao hơn, nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ sự nghiệp công. Đồng thời, quy định đối với loại dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí NSNN sẽ do Nhà nước ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công và Nhà nước định giá; quy định lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công để phù hợp với khả năng của NSNN và thu nhập của người dân; đổi mới phương thức giao dự toán chi thường xuyên từ ngân sách cấp cho các đơn vị SNCL sang thực hiện phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo kết quả nhiệm vụ, dựa trên hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng của từng loại hình dịch vụ sự nghiệp công, đơn giá dịch vụ sự nghiệp công. Kinh phí giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu là nguồn thu để chi phí hoạt động thường xuyên của đơn vị SNCL… 

TN

Gửi bình luận


Mã bảo mật