Quy hoạch phát triển báo chí đến năm 2025: Mỗi tỉnh, TP, bộ, cơ quan ngang bộ có 1 báo và 1 tạp chí; tổng cục và tương đương thuộc bộ có 1 tạp chí.

(TCT online) - Ngày 3/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 362-QĐ/TTg ngày phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.
 
 
Theo đó, phương án sắp xếp và lộ trình thực hiện như sau: Ban Chấp hành Trung ương có Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản. Đến năm 2020, mỗi ban đảng Trung ương có không quá 01 tạp chí in. Sau năm 2020, trên cơ sở lấy Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam làm nòng cốt, hợp nhất tạp chí các ban đảng Trung ương để xây dựng một cơ quan báo chí tập trung, đa phương tiện. Văn phòng Quốc hội, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước mỗi cơ quan có 01 cơ quan báo in và 01 cơ quan tạp chí in.
 
Bộ, cơ quan ngang bộ có 01 cơ quan báo và 01 tạp chí. Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ nếu tiếp nhận thêm cơ quan báo thuộc các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội trung ương, các DN thì được có tối đa 02 cơ quan báo nhưng chậm nhất đến năm 2025 phải hoàn thành việc sắp xếp (còn 01 báo). 
 
Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân và Báo Công an nhân dân thực hiện theo mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện. Cơ quan thuộc Chính phủ có một tạp chí. Quân khu, quân chủng có 01 cơ quan báo hoặc 01 cơ quan tạp chí. 
 
Tổng cục và tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ có 01 tạp chí.
 
Mỗi tỉnh, TP trực thuộc trung ương có 01 cơ quan báo thuộc Đảng bộ cấp tỉnh, 01 tạp chí thuộc hội văn học - nghệ thuật tỉnh. Một số tỉnh, TP là địa bàn trọng điểm về kinh tế, khoa học, công nghệ, văn hóa, du lịch được có cơ quan tạp chí chuyên ngành. Các cơ quan cấp sở, ngành thuộc các tỉnh, TP trực thuộc trung ương không có cơ quan báo chí. Lộ trình thực hiện: Đến hết năm 2020, các tỉnh, TP trực thuộc trung ương hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch. Riêng Hà Nội và TP HCM, đến hết năm 2020 sắp xếp còn tối đa 05 cơ quan báo; đến năm 2025, hoàn thành việc sắp xếp (còn 01 báo).
 
Mỗi tổ chức chính trị - xã hội trung ương có 01 báo và 01 tạp chí. Mỗi tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội trung ương có 01 tạp chí. Đến hết năm 2020, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước không còn cơ quan báo
 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rõ mục tiêu của Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 nhằm xây dựng một số cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện làm nòng cốt, có vai trò định hướng dư luận xã hội, thông tin đối ngoại. Đồng thời, sắp xếp hệ thống báo chí, khắc phục tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ, mục đích; gắn với việc xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, quản lý báo chí của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới.
 
Quy hoạch cũng nêu rõ, Nhà nước có cơ chế, chính sách tài chính, đào tạo, tạo điều kiện cần thiết cho báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền. Đồng thời, khuyến khích các cơ quan báo chí tăng cường huy động nguồn lực phát triển, nhưng phải bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích.
HB
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật