Thông báo hiệu lực của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Estonia

(TCT online) - Ngày 25/3/2019, Tổng cục Thuế có Công văn 1038/TCT-HTQT thông báo hiệu lực của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Estonia.
 
 
Theo đó, căn cứ vào kết quả hoàn thành các thủ tục pháp lý để các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước có hiệu lực; Căn cứ Điều 28 (Hiệu lực) của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ cộng hòa Estonia về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập, ký tại New York ngày 26/9/2015, ngày Hiệp định có hiệu lực là từ 14/11/2016.
 
Ngày áp dụng thực hiện tại Việt Nam: từ ngày 1/1/2017.
 
Ngày áp dụng thực hiện tại Estonia: từ ngày 1/1/2017.
PV
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật