Gần 214.000 tỷ đồng đã được ngành thuế thu vào NSNN

(TCT online) - Với số thu ngân sách nội địa trong tháng 2 ước đạt 74.000 tỷ đồng, bằng 6,3% dự toán, Tổng cục Thuế đã đưa kết quả thu ngân sách lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 213.565 tỷ đồng, bằng 18,3% dự toán, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước. 
 
 
Phân tích kỹ hơn về kết quả thu NSNN trong 2 tháng đầu năm, tại buổi họp giao ban diễn ra vào ngày 6/3 Tổng cục Thuế cho biết, trong tổng thu 213.565 tỷ đồng mà toàn ngành thực hiện, thu từ dầu thô ước đạt 8.689 tỷ đồng, bằng 19,5% dự toán, bằng 98,3% so với cùng kỳ; thu nội địa ước đạt 204.876 tỷ đồng, bằng 18,2% dự toán, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2018. Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại và thu từ xổ số kiến thiết ước đạt 172.067 tỷ đồng, bằng 18,1% dự toán, tăng 19,9% so với cùng kỳ. Trong tổng số 18 khoản thu mà ngành thuế được giao, đã có 9 khoản đạt khá so với tiến độ thực hiện dự toán (trên 18%) , trong đó một số khoản thu lớn như: thu từ khu vực DN có vốn ĐTNN ước đạt 18,4%; thu từ khu vực ngoài quốc doanh 19,8%; thuế TNCN 18,3%; lệ phí trước bạ 20,1%; thu từ xổ số 27,1%; tiền sử dụng đất 21,3%; chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước 131,5%... Cò nếu so với cùng kỳ, hầu hết các khoản thu đều có mức tăng trưởng, như: thu từ khu vực sản xuất kinh doanh (DNNN, DN có vốn ĐTNN, ngoài quốc doanh) tăng 15,9%; thuế TNCN tăng 20%; tiền sử dụng đất tăng 21,6%, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước đạt gấp 2,25 lần... Với kết quả này, số thu ngân sách trung ương sau 2 tháng ước đạt 96.000 tỷ đồng, bằng 16,9% dự toán, tăng 19,9%; thu ngân sách địa phương ước đạt 117.565 tỷ đồng, bằng 19,6% dự toán, tăng 17,7% so với cùng kỳ 2018.
 
Theo Tổng cục Thuế, mặc dù tháng 2 có kỳ nghỉ Tết Âm lịch kéo dài nhưng kết quả thu nội địa vẫn duy trì đà tăng cao so với cùng kỳ. Nguyên nhân do tình hình kinh tế đã có chuyển biến tích cực, nhu cầu mua sắm hàng hóa và tiêu dùng của dân cư tăng khá; hoạt động SXKD của DN được cải thiện, góp phần tăng thu ngân sách. Nhưng quan trọng hơn là trong 2 tháng đầu năm, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp triển khai quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp quản lý thu ngân sách. Theo đó, toàn ngành đã chủ động tăng cường và đổi mới các hình thức tuyên truyền hỗ trợ, tổ chức hướng dẫn việc thực hiện chính sách và thủ tục hành chính thuế để giúp người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ với NSNN và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi và cải thiện môi trường kinh doanh. Công tác quản lý kê khai thuế, nộp thuế, miễn giảm và hoàn thuế cũng đã được Tổng cục Thuế yêu cầu theo dõi sát sao để cập nhật kịp thời, phục vụ hiệu quả cho công tác điều hành, đôn đốc thu nộp ngân sách tại các địa phương. Trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra, bằng việc ban hành kịp thời quyết định giao chỉ tiêu và quyết định phê duyệt kế hoạch thanh, kiểm tra doanh nghiệp năm 2019 cho các Cục Thuế (QĐ số 133 và 134/QĐ-TCT ngày 30/01/2019), Tổng cục Thuế đã tạo điều kiện để cơ quan thuế các địa phương chủ động triển khai nhiệm vụ. Nhờ đó,  tính đến ngày 21/02/2019, toàn ngành đã thực hiện 3.719 cuộc thanh tra, kiểm tra, với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 858,87 tỷ đồng, giảm khấu trừ 118,65 tỷ đồng, giảm lỗ 2.388,8 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế đã nộp vào ngân sách là 372,41 tỷ đồng, tăng 29,22% so với cùng kỳ năm 2018. Tương tự với công tác quản lý nợ thuế, trên cơ sở công văn giao chỉ tiêu thu nợ năm 2019 của Tổng cục Thuế, 63 Cục Thuế tỉnh, TP đã khẩn trương thực hiện rà soát, phân loại để áp dụng các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế, thu hồi nợ phù hợp. Tính đến thời điểm 28/2/2019, cơ quan thuế đã thu được 4.762 tỷ đồng tiền thuế nợ, bằng 12,1% số nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2018.
 
Bước sang tháng 3 - tháng cuối để đánh giá việc triển khai nhiệm vụ của quý đầu năm. các nhiệm vụ trọng tâm được Tổng cục Thuế nhấn mạnh vẫn là phấn đấu thu NSNN vượt dự toán theo mức phấn đấu đã đề ra; đẩy mạnh và tăng cường hiệu quả mọi mặt công tác quản lý và tiếp tục đẩy mạnh công tác đơn giản hóa, hiện đại hóa, cải cách thủ tục hành chính thuế để nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi nhiều hơn nữa cho người nộp thuế. Riêng đối với công tác tuyên truyền hỗ trợ Tổng cục Thuế chỉ đạo toàn ngành tăng cường cả về hình thức và tần suất, tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ với NSNN, nhất là trong thời gian cao điểm thực hiện quyết toán thuế 2018. Đặc biệt, Tổng cục Thuế yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong ngành tăng cường quán triệt, nhắc nhở công chức thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật công tác, chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc, nhất là thực hiện nếp sống văn minh trong văn hoá, tín ngưỡng; không sử dụng thời gian làm việc, xe công đi lễ hội khi không có sự phân công thực thi nhiệm vụ./.                                                               
TM
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật