Đánh giá lại các ưu đãi với DN FDI

(TCT Online) - Chiều 28/2 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Bộ Tài chính và các bộ, ngành về tình hình tài chính DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI); chính sách thuế, tài chính đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

 

 

Cuộc làm việc nhằm thảo luận về thực trạng hoạt động của các DN FDI, chính sách ưu đãi cho những DN này trong suốt 30 năm qua và bàn hướng thu hút, sử dụng FDI hiệu quả hơn trong giai đoạn 10 năm tới. 

Báo cáo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải cho biết, tỷ trọng DN FDI so với tổng số DN hoạt động của cả nước ở mức thấp, trung bình giai đoạn từ 2011-2017 chỉ đạt khoảng 3%. Tuy nhiên, quy mô hoạt động SXKD luôn duy trì tăng trưởng ở mức cao. Chỉ tính riêng năm 2017, doanh thu DN FDI tăng 28% so với năm 2016, cao hơn tốc độ tăng tài sản (22%) và tốc độ tăng của vốn đầu tư của chủ sở hữu (14%). Mặc dù doanh thu và lợi nhuận trước thuế của DN FDI đều tăng qua các năm, song tỷ lệ DN báo lỗ, lỗ lũy kế và lỗ mất vốn tăng cao và chưa có dấu hiệu giảm. Từ năm 2015-2017, tỷ lệ DN báo lỗ là trên 50%. 

Thực tế cho thấy, trong 30 năm qua để thu hút nguồn lực đầu tư nước ngoài, Việt Nam đã liên tục hoàn thiện thể chế, chính sách ưu đãi về tài chính, trong đó tập trung vào 3 lĩnh vực chính là ưu đãi về thuế TNDN, thuế XNK và tài chính đất đai. Các chính sách thuế, tài chính ngoài việc đảm bảo mục tiêu hội nhập, phù hợp cam kết quốc tế, thì đã tạo ra môi trường minh bạch, thuận lợi thúc đẩy thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, các chính sách thuế tài chính hiện nay vẫn còn tồn tại hạn chế.

Từ thực trạng đó, các ý kiến tại buổi làm việc đồng nhất trí cho rằng, cần phải đánh giá lại những ưu đãi mà các DN FDI đang được hưởng hiện nay. Trong đó, nhấn mạnh thu hút đầu tư FDI cần thay đổi theo hướng ưu đãi thuế không phải là yếu tố quyết định. Để đảm bảo được tính hiệu quả của các chính sách thuế ưu đãi thì các yêu cầu về đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, minh bạch thể chế là rất quan trọng. Cải cách ưu đãi thuế phải tạo sự chuyển biến trong phân bổ nguồn lực, khuyến khích thu hút đầu tư có chọn lọc để phát triển các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn; đồng thời chỉ tập trung ưu đãi vào các ngành sản xuát có sản phẩm giá trị gia tăng lớn, công nghệ, môi trường…

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhận định, chính sách ưu đãi thuế, ưu đãi sử dụng đất cần xác định qua các thời kỳ khác nhau, không thể áp dụng như cũ. Tính toán thu hút FDI trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ và tính toán áp dụng các giải pháp chuyển giao công nghệ cho DN trong nước. Việt Nam cần có cơ chế ưu đãi linh hoạt hơn, kể cả biện pháp phi tài chính để thu hút các dự án lớn quan trọng từ các tập đoàn đa quốc gia, nhất là các tập đoàn đa quốc gia có trụ sở chính, trung tâm đổi mới sáng tạo  tại Việt Nam. Xây dựng hệ thống chuyên biệt trong thanh tra thuế để xử lý tình trạng chuyển giá hiệu quả hơn; xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin quốc gia chia sẻ thông tin FDI từ đăng ký, đầu tư mở rộng, doanh thu, lợi nhuận, chi phí. 

Được biết, sau buổi làm việc, ban soạn thảo sẽ xây dựng dự thảo dề án định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài đến năm 2030 để Ban cán sự Đảng Chính phủ cho ý kiến, trước khi trình Bộ Chính trị vào tháng 4/2019.

Tin, ảnh: TN

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật