Thông báo hiệu lực của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Macao

 
(TCT online) - Ngày 24/1, Tổng cục Thuế có Công văn 270/TCT-HTQT thông báo hiệu lực của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Macao
 
 
Theo đó, căn cứ vào kết quả hoàn thành các thủ tục pháp lý để các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước có hiệu lực; Căn cứ Điều 27 (Hiệu lực) của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính quyền Khu Hành chính đặc biệt Macao của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập, ký tại Macao ngày 16/4/2018, ngày Hiệp định có hiệu lực là  từ 3/10/2018.
 
Ngày áp dụng thực hiện tại Việt Nam: từ ngày 1/1/2019.
 
Ngày áp dụng thực hiện tại Macao: từ ngày 1/1/2019.
PV
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật