Giám sát tình trạng chuyển giá ngay từ khâu cấp phép đầu tư

(TCT Online) - Đó là một trong những yêu cầu trong Thông báo số 27/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2018.

Thông báo nêu rõ, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực và những kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành thuế; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành và sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương đã góp phần quan trọng vào thành công toàn diện có trọng tâm, trọng điểm của cả Tổng cục Thuế và các chi cục thuế địa phương. Qua đó, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN, đóng góp vào thành công của ngành tài chính nói riêng và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế năm 2018 nói chung, tạo điều kiện thuận lợi cho thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2019.

Theo Phó Thủ tướng, Chính phủ xác định năm 2019 là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020. Do đó, để hoàn thành yêu cầu này, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế cần thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết 02/NQ-CP và các chương trình hành động của ngành tài chính; chiến lược phát triển ngành thuế giai đoạn 2011-2020; kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2016-2020.

Cùng với đó, tiếp tục cải cách, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về thuế. Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu lắng nghe, cầu thị, tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp đối với dự án Luật sửa đổi Luật Quản lý thuế để khắc phục vướng mắc, hướng tới quản lý thuế trên cơ sở đánh giá rủi ro, giải quyết được các mối quan hệ giữa các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước trong việc quản lý thuế. Rà soát, tham mưu Chính phủ sửa đổi, hoàn thiện các luật về chính sách thuế hiện hành, đảm bảo bám sát Chiến lược phát triển ngành thuế giai đoạn 2011-2020, kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2016-2020, Nghị quyết 07-NQ/TW.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành thuế trong quý I/2019 phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ thực trạng hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, trong đó nõi rõ tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của các DN FDI và các ưu đãi thuế hiện hành. Trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp xử lý các nội dung khác nhau giữa các quy định pháp luật hiện hành về thuế và đầu tư, kiểm tra, giám sát tình trạng chuyển giá ngay từ khâu cấp phép đầu tư, bảo đảm đối xử bình đẳng giữa các DN. Đồng thời, chủ động đề xuất ban hành hoặc thí điểm thực hiện các thể chế, chính sách đáp ứng yêu cầu phát sinh của CMCN 4.0 như nền kinh tế số, các mô hình kinh doanh mới, thanh toán mới, hoạt động giao dịch không dùng tiền mặt, giao dịch xuyên biên giới.

TN

Gửi bình luận


Mã bảo mật