Quản lý tài chính nội ngành: đề cao tính chủ động, hiệu quả

(TCT online) - Đó là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai tại hội nghị giao ban trực tuyến với 63 địa phương trong cả nước về công tác quản lý tài chính nội ngành năm 2017 và kế hoạch giải pháp thực hiện năm 2018. 
 
 
Phát biểu tại hội nghị, đại diện Cục Kế hoạch tài chính (KHTC) Bộ Tài chính cho biết, năm 2017, Bộ Tài chính đã ban hành 31 văn bản hướng dẫn về quản lý tài chính, tài sản, định mức chi tiêu trong ngành, trong đó có một số văn bản trọng tâm như quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác, chế độ công tác phí, chi hội nghị, hướng dẫn thực hiện thành lập ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực; hướng dẫn việc mua sắm tài sản năm 2017... Cạnh đó, Bộ Tài chính đã chủ động tổ chức điều hành dự toán, kế hoạch vốn năm 2017 theo  quy định của Luật NSNN, qua đó tạo chủ động, thuận lợi tối đa cho các đơn vị và hệ thống dọc thuộc Bộ Tài chính.
 
Từ thực tế tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2017, Cục KHTC đã chủ trì tổ chức 02 đợt kiểm tra công tác đầu tư xây dựng tại 04 hệ thống thuế, hải quan, dự trữ và kho bạc nhà nước, với 212 dự án được rà soát. Qua công tác kiểm tra, đã xác định được một số tồn tại vướng mắc và kịp thời hướng dẫn các đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo quy định. 
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Vũ Thị Mai biểu dương các đơn vị, đã chủ động tổ chức, điều hành dự toán thu, chi NSNN được giao năm 2017, đảm bảo tuân thủ chặt chẽ theo đúng quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các Nghị quyết của Chính phủ. Để công tác quản lý tài chính nội ngành trong thời gian tới đạt kết quả cao hơn, Thứ trưởng Vũ Thị Mai yêu cầu về công tác xây dựng hướng dẫn chính sách cần kịp thời hơn, đảm bảo phù hợp với đặc thù của các đơn vị trong ngành và có thể tổ chức thực hiện ngay khi văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước có hiệu lực. Về nhiệm vụ quản lý điều hành dự toán năm 2018, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho biết, hiện có 6 khoản chi được chuyển nguồn sang năm 2018, chính vì vậy, Cục KHTC cần có hướng dẫn cụ thể để các đơn vị chủ động thực hiện. Bên cạnh đó, để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ đầu tư, mua sắm, xây dựng cơ bản, các đơn vị cần rà soát, nhiệm vụ ngay từ đầu năm, tránh tình trạng dồn việc giải ngân vào cuối năm. Trường hợp cần điều chỉnh dự toán, phải thực hiện sớm trước tháng 6 và tháng 10 hàng năm, đồng thời phải báo cáo Cục KHTC để báo cáo Bộ Tài chính phê duyệt. 
Trung Kiên
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật