Phát hành sách mới phục vụ quyết toán thuế 2017

(TCT online) - Để phục vụ quyết toán thuế 2017 đạt hiệu quả, đồng thời triển khai thực hiện thông suốt chính sách thuế mới sửa đổi bổ sung, Tạp chí Thuế đã phối hợp với các Vụ và đơn vị có liên quan thuộc Tổng cục Thuế nghiên cứu biên soạn 02 cuốn sách mới như sau:
 
 
 
1. Cuốn sách “Kê khai, quyết toán thuế năm 2017 và chính sách thuế mới sửa đổi bổ sung”. Nội dung gồm 04 phần:
 
- Một số nội dung lưu ý (về thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN, thuế TNCN, các khoản thu khác và chế độ hoá đơn chứng từ) khi kê khai quyết toán thuế năm 2017.
 
- Hướng dẫn kê khai các chỉ tiêu cơ bản khi quyết toán thuế năm 2017.
 
- Các văn bản của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế liên quan trực tiếp đến kê khai quyết toán thuế.
 
- Chính sách thuế mới sửa đổi bổ sung.
 
Sách được in khổ 17 x 24cm dày 728 trang, giá bìa 300.000 đồng.
 
2. Cuốn sách “Giải đáp 330 tình huống vướng mắc về thuế và hoá đơn chứng từ 2018”. Nội dung gồm 05 phần:
 
- 100 tình huống giải đáp vướng mắc về thuế GTGT.
 
- 40 tình huống giải đáp vướng mắc về thuế TNDN.
 
- 72 tình huống giải đáp vướng mắc về thuế TNCN.
 
- 59 tình huống giải đáp vướng mắcvề hoá đơn chứng từ.
 
- 59 tình huống giải đáp vướng mắc về các loại thu khác
 
Sách in khổ 17 x 24cm dày 576 trang, giá bìa 180.000 đồng

3. Cuốn sách “Cẩm nang thanh tra kiểm tra thuế”.

- Nội dung cuốn sách gồm 12 chuyên đề về kỹ năng thanh tra kiểm tra thuế. Trong đó có phương pháp thanh kiểm tra các giao dịch đáng ngờ liên quan đến sử dụng hoá đơn bất hợp pháp.

Ngoài ra còn nhiều nội dung về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, pháp luật về kinh doanh thương mại, pháp luật về kế toán, hoá đơn chứng từ...rất thiết thực đối với cơ quan thuế và người nộp thuế.

Sách in khổ 17 x 24 dày 600 trang giá bìa 300.000 đồng.

Tạp chí Thuế xin thông báo để các tổ chức, cá nhân và người nộp thuế được biết. Trường hợp có nhu cầu đặt mua hoặc phục vụ tập huấn quyết toán thuế 2017, đề nghị liên hệ Trung tâm phát hành sách - Tạp chí Thuế để nhận sách.
 
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm phát hành sách - Tạp chí Thuế: Phòng 907 Tổng cục Thuế - 123 Lò Đúc - Hà Nội
Điện thoại: 0243 9719478; 0243 9719477 - Fax: 0243 9721201
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật