Tổng cục Thuế phát động thi đua hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2018

(TCT Online) - Đó là mục tiêu được Tổng cục Thuế đề ra tại văn bản số 479/TCT-TCCB ngày 5/2. Theo đó, từ ngày 1/1 đến 31/12, toàn ngành phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2018.

 

Cụ thể, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN năm 2018 đã được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao là 1.070.200 tỷ đồng, phấn đấu vượt 5% dự toán. Phấn đấu đẩy mạnh tiến trình thực hiện kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2016-2020 đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt. Tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính thuế; sửa đổi, bổ sung quy trình nghiệp vụ, phấn đấu nâng cao thứ hạng nộp thuế của Việt Nam trong báo cáo môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới.

Tiếp tục thực hiện tốt phong trào phòng, chống tham nhũng, tăng cường công tác quản lý nội ngành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của sự lãnh đạo, điều hành các cấp; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chuyển biến thái độ xử lý gắn với trách nhiệm chính trị trong thực thi công vụ. 

Để đạt được những mục tiêu trên, Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam nêu cụ thể 10 nội dung thi đua, trong đó toàn ngành tập trung triển khai hoàn thành 100% các nội dung công việc của năm 2018 theo kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2016-2020 và các đề án triển khai thực hiện cải cách quản lý thuế, thực hiện tốt các quy trình nghiệp vụ thuế. 

Tham mưu, kiến nghị với UBND các tỉnh, thành phố giải pháp để đôn đốc kịp thời những nguồn thu tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu, về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của UBND nhằm khuyến khích phát triển SXKD, tạo nguồn thu cho NSNN. 

Phối hợp với cơ quan của Bộ Kế hoạch Đầu tư rà soát, chuẩn hoá thông tin đăng ký DN nhằm đảm bảo đồng bộ thông tin giữa hai cơ quan thuế và đăng ký kinh doanh. Theo dõi, rà soát thông tin của người nộp thuế để có biện pháp quản lý chính xác, phù hợp. Triển khai kế hoạch thanh tra năm 2018, đảm bảo tỷ lệ thanh tra tối thiểu 1,2% và kiểm tra tối thiểu đạt 17,3% số DN đang quản lý trong toàn ngành. Tập trung thanh kiểm tra đối với DN có dấu hiệu rủi ro lớn; các tập đoàn, tổng công ty có số thu nộp NSNN lớn…

Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu toàn ngành tập trung các giải pháp đôn đốc nợ thuế, đảm bảo số nợ thuế tại thời điểm 31/12/2018 không vượt quá 5% so với số thực hiện thu trong năm. Xử lý dứt điểm các khoản nợ đang chờ điều chỉnh và nợ chờ xử lý tại thời điểm 31/12/2017. Cùng với đó là tăng cường công tác tuyên truyền, hộ trợ NNT ở tất cả bộ phận, lĩnh vực truyền thông bằng việc đổi mới phương thức, phát triển đa dạng các hình thức tuyên truyền. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai khai, nộp thuế điện tử; nộp thuế đất đai, hộ cá nhân điện tử… Đẩy mạnh triển khai hoàn thuế điện tử, phấn đấu hoàn thành vượt Chỉ tiêu được Chính phủ giao là thực hiện hoàn điện tử đạt 70% số hồ sơ đề nghị và 70% số tiền hoàn thuế.

M. Huệ

Gửi bình luận


Mã bảo mật