Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế: Triển khai công tác Đảng năm 2018

 

(TCT online) Ngày 2/2/2018, Đảng ủy Tổng cục Thuế đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Đảng năm 2018. Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, các Phó Tổng cục trưởng và đông đảo cán bộ Đảng viên khối cơ quan Tổng cục Thuế.
 
Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2017, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình kinh tế có nhiều khó khăn, thách thức. Mặc dù vậy, dưới sự lãnh đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Đảng uỷ cơ quan Tổng cục Thuế, đã đề ra nhiều biện pháp, giải pháp tích cực, quyết liệt và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, Đảng uỷ đã phối hợp với lãnh đạo Tổng cục Thuế tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ triển khai quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/1/2017 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2017 và Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020. Phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ đạo các cấp uỷ, chi bộ trực thuộc tập trung lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2017. Nhờ đó, kết quả thu ngân sách năm 2017 do cơ quan thuế quản lý đạt trên 1.019.041 tỷ đồng, vượt 5,2% so với dự toán, tăng 11,5% so với cùng kỳ.
 
Về công tác xây dựng Đảng, Đảng uỷ Tổng cục Thuế đã lãnh đạo chỉ đạo các cấp uỷ, chi bộ tổ chức học tập quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết Trung ương Đảng, Chính phủ, của Đảng uỷ Khối, Đảng uỷ Bộ Tài chính. Theo đó 100% cấp ủy, tổ chức Đảng đều xây dựng chương trình hành động; 100% Đảng viên đều viết bản thu hoạch sau khi được học tập các Nghị quyết. Các Đảng viên đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa tầm quan trọng của việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4; gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị và thực thi đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên; Kịp thời triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ và toàn ngành. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, phòng chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa luôn được Đảng bộ coi trọng, do vậy trong năm 2017, tuyệt đại đa số cán bộ Đảng viên trong toàn Đảng bộ đã  giữ vững được lập trưởng chính trị tư tưởng. Đặc biệt Đảng ủy đã thường xuyên đi sâu lắng nghe mọi ý kiến phản ánh về tâm tư nguyện vọng của cán bộ Đảng viên và quần chúng. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức đoàn thể giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh.
      
 
Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam yêu cầu, để hoàn thành nhiệm vụ năm 2018, các cấp uỷ, chi bộ tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn, phấn đấu thu hoàn thành dự toán thu ngân sách được giao, đặc biệt cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đưa chính sách thuế vào cuộc sống. Lãnh đạo các cấp uỷ, chi bộ cần triển khai thực hiện tốt việc giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng. Tổng cục trưởng cũng mong muốn Đảng ủy sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng để ổn định tổ chức, sắp xếp kiện toàn đội ngũ cán bộ nhằm thực hiện thắng lợi, toàn diện nhiệm vụ chính trị của  ngành.
 
Cũng trong dịp này, Tổng cục Thuế đã công bố Quyết định và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 5 Đảng viên cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2017./. 
 
                                                                   Trung Kiên 
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật