Năm 2020 thu ngân sách do ngành thuế quản lý đạt 101,9% dự toán

(TCT Online) - Chiều 5/1 Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2020 và triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng.

55/63 địa phương hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, năm 2020, Tổng cục Thuế triển khai thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên phạm vị toàn cầu đã ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, bằng những nỗ lực trong công tác quản lý và hỗ trợ người nộp thuế (NNT), kết quả thu năm 2020 do Tổng cục Thuế quản lý đạt 1.278.649 tỷ đồng, bằng 101,9% dự toán (vượt 24.349 tỷ đồng), vượt 175.849 tỷ đồng so với số ước thu đã báo cáo Quốc hội (trong đó thu NSTW đạt 562.093 tỷ đồng, bằng 94,7% dự toán). Cụ thể, thu từ dầu thô đạt 34.576 tỷ đồng, bằng 98,2% dự toán. Thu nội địa đạt 1.244.073 tỷ đồng, bằng 102% dự toán (vượt 24.973 tỷ đồng), vượt 173.773 tỷ đồng so với số ước thu đã báo cáo Quốc hội. So với dự toán có 55/63 địa phương hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán, trong đó có một số địa phương vượt trên 10% như Ninh Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Thừa Thiến Huế, Lào Cai…; có 41/63 địa phương có tăng trưởng thu.

Để có được kết quả này, ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các địa phương triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu. Theo đó, công tác thanh tra, kiểm tra liên tục được cải tiến dựa trên kinh nghiệm thực tiễn kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin và bộ tiêu chí đánh giá rủi ro. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên căn cứ kế hoạch thanh, kiểm tra thuế tại đã được phê duyệt, Tổng cục Thuế đã yêu cầu Cục trưởng các Cục Thuế đã chỉ đạo bộ phận thanh, kiểm tra thực hiện phân tích chuyên sâu, phân loại rủi ro thông qua các báo cáo DN trên các ứng dụng của ngành thuế và thông tin thu thập khác. Toàn ngành đã thực hiện được 83.979 cuộc thanh, kiểm tra tại trụ sở NNT; kiểm tra được 804.590 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 71.876 tỷ đồng, bằng 114,7% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó: tổng số thuế tăng thu vào ngân sách là 19.867 tỷ đồng, bằng 17,6% so với cùng kỳ; giảm khấu trừ là 2.248 tỷ đồng, giảm lỗ là 49.760 tỷ đồng, bằng 119,6% so với cùng kỳ. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 12.435 tỷ đồng.

Để giảm nợ đọng thuế, Tổng cục Thuế đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, giải thích các quy định pháp luật về nợ thuế cho người nộp thuế để nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế trong việc thực hiện các quy định nộp thuế. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu của công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, điện tử hoá hệ thống quy trình nghiệp vụ quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ từ khâu ban hành thông báo nợ và quyết định cưỡng chế nợ, phân công, phân loại nợ đầy đủ, chính xác để tăng cường hiệu quả việc quản lý nợ thuế.

Với việc tích cực triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp quản lý nên ngành thuế đã tăng thu cho ngân sach thêm hàng chục nghìn tỷ đồng. Tổng số tiền nợ thuế mà ngành thuế quản lý tính đến thời điểm cuối năm 2020 đã giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2019; tỷ lệ tổng nợ có khả năng thu trên tổng thu năm 2020 ở mức 4,1%.          

Đổi mới công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế

Cũng trong năm 2020, công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế đã được đổi mới, đa dạng hóa với nhiều hình thức phong phú. Đặc biệt, Tổng cục Thuế đã triển khai thiết lập Hệ thống 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế (eTax) thống nhất từ Tổng cục Thuế đến 63 Cục Thuế và 415 Chi cục Thuế, hoạt động thường xuyên, liên tục và thông suốt, hỗ trợ người nộp thuế 24/7. Kết quả từ khi đi vào vận hành (6/10/2020) đến hết tháng 12/2020, toàn hệ thống đã tiếp nhận và trả lời khoảng gần 1.500 câu hỏi của NNT.

Bên cạnh đó, bộ phận hỗ trợ NNT đã tích cực giải đáp, hỗ trợ quyết toán thông qua điện thoại, thư điện tử và hướng dẫn trực tiếp tại bộ phận 1 cửa. Cụ thể đã trực tiếp hướng dẫn tại cơ quan thuế với hơn 100 ngàn lượt người; hỗ trợ qua điện thoại với trên 300 ngàn cuộc gọi, hỗ trợ trả lời trên 21.600 văn bản. 

Cùng với đó, trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), Tổng cục Thuế đã triển khai hạ tầng kỹ thuật, hệ thống kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia và đã hoàn thành việc tích hợp 150 thủ tục thuế lên Cổng DVCQG (vượt 61% so với kế hoạch) với số hồ sơ đã đồng bộ trạng thái lên Cổng Quốc gia là 16.320.066 hồ sơ.

Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp thêm 74 TTHC đang ở mức 2 lên mức 3,4, nâng tổng số TTHC thuế cung cấp trực tuyến đạt mức độ 3, 4 là 194 trong tổng số 304 TTHC thuế. Tổng cục Thuế đã hoàn thành triển khai thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ. Theo đó đã hoàn thành bãi bỏ 25 báo cáo, đơn giản hóa 24 chế độ báo cáo định kỳ. Đồng thời, triển khai thực thi phương án đơn giản hoá TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư trong lĩnh vực thuế theo kế hoạch của Bộ Tài chính và Ban chỉ đạo Đề án 896.

Trong năm 2020, Tổng cục Thuế tiếp tục thực hiện các dự án ứng dụng CNTT, đặc biệt là đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện các ứng dụng thuế điện tử. Đến nay, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, TP và 100% Chi cục Thuế trực thuộc. Trong năm 2020 đã có 99,9% doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử. Số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020) là 13.522.261 hồ sơ. Ngoài ra, số lượng DN đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế đạt tỷ lệ 98,7%. Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 15/12/2020, các doanh nghiệp đã nộp tiền thuế thông qua 3.209.540 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là 730.982 tỷ đồng và 36.683.130 USD. 

Tiếp tục tập trung hỗ trợ người nộp thuế 

Trong năm 2021, với dự toán thu NSNN được Quốc hội giao là 1.116.700 tỷ đồng, ngành thuế sẽ tập trung theo dõi sát sao diễn biến tình hình sức khỏe DN để tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ đã triển khai năm 2020, tham mưu cho Bộ Tài chính trình Chính phủ tiếp tục ban hành các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ NNT năm 2021; tiếp tục hoàn thiện các quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật thuế và quản lý thuế theo hướng bao quát được hết nguồn thu, nâng cao năng lực quản lý, phòng chống gian lận, trốn thuế, chống thất thu NSNN. Tiếp tục triển khai hiện đại hóa, cải cách quản lý thuế, đơn giản hóa, nâng cấp các thủ tục hành chính từ cấp độ 2 lên cấp độ 3 và 4, đẩy mạnh kết nối và tích hợp các thủ tục, dịch vụ công về thuế với Cổng thông tin điện tử Quốc gia. Đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế từ khâu đăng ký, kê khai, nộp, hoàn thuế, thanh tra, kiểm tra thuế, quản lý, thu hồi nợ thuế...

Trong năm 2021, ngành thuế sẽ tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, đẩy mạnh thu hồi nợ đọng thuế, trong đó sẽ đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ NNT; đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát kê khai, nộp thuế; quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, đảm bảo hoàn thuế đúng đối tượng, theo đúng chính sách pháp luật; xây dựng và triển khai nhiệm vụ kế hoạch thanh tra, kiểm tra tập trung vào những DN thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao; triển khai thực hiện tốt công tác chống thất thu đối với khu vực DN ngoài quốc doanh và hộ cá nhân kinh doanh. Tổ chức rà soát số nợ thuế đến ngày 31/12/2020, xây dựng và giao chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2021 cho cơ quan thuế các cấp, thực hiện các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế thu nợ thuế theo đúng quy định, phấn đấu tổng số nợ thuế đến thời điểm 31/12/2021 không vượt quá 5% tổng thu NS năm 2021.

Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức cơ quan thuế các cấp; Chỉ đạo cơ quan thuế các cấp thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành, quản lý thu ngân sách, tăng cường phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tranh thủ sự vào cuộc của cả Hệ thống chính trị trong việc chỉ đạo các cấp các ngành tại địa phương phối hợp với cơ quan thuế trong công tác quản lý thu, chống thất thu, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tiếp tục duy trì và tăng cường vai trò của Ban chỉ đạo chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc cho DN và người dân đẩy mạnh đầu tư, sản xuất kinh doanh và đôn đốc NNT nộp đúng, đủ, kịp thời các khoản phải thu vào NSNN.

Để hỗ trợ DN, người dân ứng phó với đại dịch Covid-19, đảm bảo phù hợp với bối cảnh, điều kiện của đất nước, Bộ Tài chính đã trình các cấp ban hành và ban hành theo thẩm quyền nhiều giải pháp về thuế, phí nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường; thực hiện các chính sách của Quốc hội, Chính phủ, ngành thuế đã thực hiện gia hạn cho khoảng 184.900 lượt NNT, miễn, giảm thuế cho trên 6 triệu NNT với tổng số tiền miễn, giảm, gia hạn khoảng117.500 tỷ đồng. 

Minh Huệ

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật