Ngành thuế đã sẵn sàng triển khai nhiệm vụ năm 2021

(TCT online) - Công tác quản lý thuế những ngày cuối năm luôn tất bận và khẩn trương, nhưng có lẽ năm 2020 là sự hối hả riêng có, bởi đây là khoảng thời gian nước rút để kịp thời đôn đốc các khoản thu vào NSNN sau một thời gian nền kinh tế bị tác động bởi đại dịch Covid-19. Mặc dù đến thời điểm này, số thu ngân sách nội địa đã vượt con số báo cáo với Quốc hội hồi tháng 10, song Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn vẫn chưa thôi trăn trở với những thách thức của công tác quản lý thuế hiện đại, với những giải pháp hỗ trợ người nộp thuế vượt qua khó khăn, ổn định hoạt động để đảm bảo nguồn thu vững bền cho NSNN. 
 
Năm 2020, nền kinh tế thế giới và trong nước bị ảnh hưởng nặng nề trước tác động của dịch Covid-19. Với nhiệm vụ quản lý, đảm bảo nguồn thu cho NSNN, công tác thuế trong năm qua đã phải đối mặt với những khó khăn to lớn, do vừa phải thực hiện những chính sách hỗ trợ người dân, DN theo chủ trương của Quốc hội, Chính phủ, vừa phải đảm bảo thu đúng, kịp thời các khoản vào ngân sách. Nhìn lại một năm đã qua, Tổng cục trưởng có cảm nghĩ gì?
 
Có thể thấy, đi cùng với công tác thu NSNN trong năm qua là những tác động của dịch Covid-19. Ngay từ quý I, mặc dù số thu trong 3 tháng đầu năm chưa bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh do đa phần phản ánh tình hình sản xuất kinh doanh của những tháng cuối năm 2019, nhưng ngành thuế đã dự liệu được những khó khăn để chủ động xây dựng các phương án và sẵn sàng cơ sở hạ tầng, chuẩn bị thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Theo đó, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, ngành thuế đã khẩn trương nâng cấp hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm đáp ứng yêu cầu tiếp nhận số lượng lớn đơn gia hạn nộp thuế theo phương thức điện tử qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Song song với việc giải đáp kịp thời những câu hỏi phát sinh trong quá trình thực hiện, trong tháng 6/2020, Tổng cục Thuế đã tổ chức hội nghị trực tuyến ghi nhận và kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn cơ quan thuế địa phương xử lý các vướng mắc về thủ tục, đối tượng được gia hạn nộp thuế khi thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP. Theo thống kê, toàn ngành thuế đã tiếp nhận hơn 184.000 giấy đề nghị gia hạn với tổng số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn hơn 67.150 tỷ đồng. 
 
Cũng không ngoài nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, Tổng cục Thuế đã tham mưu với Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Đặc biệt, thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động thanh kiểm tra trong bối cảnh dịch bệnh, ngành thuế đã tập trung nghiên cứu, sửa đổi quy trình quản lý và xây dựng hệ thống dữ liệu chuyên ngành phục vụ thanh kiểm tra thuế trên nền tảng công nghệ hoá, triển khai quy trình kiểm tra tại bàn theo hướng sử dụng tối đa cơ sở dữ liệu của ngành thuế, mang lại hiệu quả cho công tác thanh kiểm tra trong bối cảnh mới. 
 
Đặc biệt, do tác động của dịch Covid-19, nền kinh tế thế giới và Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề. Theo đó, hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước và tình hình thu hút vốn đầu tư, lao động nước ngoài bị ngưng trệ, giá dầu thế giới có lúc chạm mức đáy, ảnh hưởng đến số thu do cơ quan thuế quản lý. Trước tình hình này, Tổng cục Thuế đã chủ động thu thập số liệu về tình trạng hoạt động của DN, vốn được xem là “hàn thử biểu” phản ánh “sức khoẻ” của nền kinh tế, từ đó xây dựng các kịch bản thu ngân sách, kịp thời báo cáo Bộ Tài chính, Chính phủ ngay khi có yêu cầu. 
 
Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, ngành thuế đã từng bước vượt qua thách thức mà dịch Covid-19 đưa đến, được minh chứng rõ rệt qua số thu đã vượt mức báo cáo với Quốc hội khi có tác động của dịch bệnh. Cụ thể đến nay, toàn ngành đã thu đạt trên 99,3% dự toán, tăng 142.200 tỷ đồng so với số đánh giá đã báo cáo Quốc hội.
 
Được biết, trong bối cảnh dịch bệnh ảnh hưởng đến hoạt động của DN, một trong những mục tiêu quan trọng của ngành thuế trong năm 2020 là đẩy mạnh cải cách, hiện đại hoá, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế. Xin Tổng cục trưởng đánh giá cụ thể hơn về quá trình thực hiện định hướng này?
 
Do ảnh hưởng của dịch bệnh, yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính qua phương thức điện tử cần được đẩy mạnh. Với quyết tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức, cơ quan thuế đã rà soát, nâng cấp, chuẩn hóa dữ liệu để nâng tổng số thủ tục thuế điện tử tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia lên con số 150, vượt 61% kế hoạch được giao năm 2020. Cùng lúc, cơ quan thuế các cấp tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, thực hiện đồng bộ, thông suốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Đặc biệt, mới đây, Tổng cục Thuế đã thành lập và triển khai hệ thống 479 kênh hỗ trợ thủ tục thuế điện tử trong cả nước, tương ứng với 3 cấp quản lý từ trung ương đến 63 cục thuế tỉnh/TP và 415 chi cục thuế khu vực, cấp quận, huyện. Từng kênh hỗ trợ thủ tục thuế điện tử có nhiệm vụ phổ biến, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện các thủ tục thuế; tiếp nhận các câu hỏi của người nộp thuế, phân loại, chuyển đến cơ quan thuế để trả lời, giải quyết, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho người nộp thuế.
 
Để quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 với nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung theo hướng áp dụng tối đa công nghệ thông tin theo chuẩn mực quốc tế vào công tác quản lý thuế và hỗ trợ người nộp thuế, trong năm 2020, Tổng cục Thuế đã nỗ lực xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành hệ thống các văn bản pháp luật gồm 4 nghị định, 8 thông tư hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế.
 
Ngoài ra, Tổng cục Thuế tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, hỗ trợ, giải đáp, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc cho người nộp thuế. Nhờ đó, tại Báo cáo môi trường kinh doanh-Doing Business 2020 của Ngân hàng Thế giới, chỉ số nộp thuế của Việt Nam tăng 22 bậc, từ vị trí thứ 131 lên 109 trong tổng số 190 quốc gia và nền kinh tế được đánh giá. Thứ hạng này đã vượt chỉ tiêu được Chính phủ đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2019 là tăng 7-10 bậc về chỉ số nộp thuế, tiệm cận mục tiêu đến năm 2021 chỉ số nộp thuế tăng lên 30-40 bậc.
 
Năm 2021, nhiệm vụ đặt ra cho toàn ngành rất lớn, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn diễn biến khó lường. Vậy ngành thuế đã chuẩn bị như thế nào để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, thưa Tổng cục trưởng?
 
Tại kỳ họp cuối năm 2020, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2021. Theo đó, dự toán thu ngân sách giao cho ngành thuế là 1.116.700 tỷ đồng, trong đó thu dầu thô là 23.200 tỷ đồng, thu nội địa là 1.093.500 tỷ đồng. Đây là thách thức lớn đối với ngành thuế trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội trong và ngoài nước có nhiều diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đề ra, Tổng cục Thuế đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2021 là triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu NSNN. Theo định hướng này, Tổng cục Thuế sẽ xây dựng và giao dự toán năm cho từng cục thuế đi đôi với theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách; rà soát, xác định các nguồn thu tiềm năng để có giải pháp quản lý hiệu quả; tập trung chống gian lận thuế, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng thuế dưới mức 5% tổng thu ngân sách. Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN; đẩy mạnh thanh kiểm tra thuế những loại hình, lĩnh vực nhiều rủi ro như thương mại điện tử, hoàn thuế GTGT, chuyển lợi nhuận. Cùng với đó, Tổng cục Thuế tiếp tục chủ động nghiên cứu, tham mưu với các cấp có thẩm quyền các giải pháp hỗ trợ cá nhân, DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cũng như triển khai hiệu quả các chính sách đã được ban hành. 
 
Xác định công nghệ thông tin trong quản lý thuế là chìa khoá để nâng cao hiệu quả quản lý, Tổng cục Thuế sẽ tăng cường triển khai các phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính đáp ứng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4, tăng số lượng thủ tục tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia; đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục thuế điện tử, đặc biệt là hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế; thực hiện có hiệu quả ngay từ năm đầu tiên của Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2025. Cùng với việc tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy chế, cơ quan thuế các cấp sẽ tăng cường kỷ luật, kỷ cương nội ngành, đổi mới phương pháp làm việc, chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả. 
 
2021 tiếp tục là năm có nhiều thử thách với nhiệm vụ thu NSNN, nhưng với sự quyết tâm, tinh thần đoàn kết của cán bộ công chức, viên chức, người lao động toàn hệ thống và trên cơ sở những kết quả toàn ngành đã đạt trong thời gian qua, tôi tin tưởng toàn ngành sẽ tiếp tục phát huy bề dày truyền thống, sẵn sàng triển khai tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới 2021-2025. 
 
Xin trân trọng cảm ơn Tổng cục trưởng!
Minh Huệ (thực hiện)

Gửi bình luận


Mã bảo mật