Bộ trưởng Bộ Tài chính: năm 2020 ước thu ngân sách đạt 98,3%

(TCT Online)- Phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương ngày 29/12, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, mặc dù năm 2020 có rất nhiều khó khăn, thác thức, nhưng những kết quả về kinh tế xã hội và NSNN đạt được khá toàn diện và tích cực. Đặc biệt, ước thu ngân sách cả năm 2020 đạt 1.472 nghìn tỷ đồng, bằng 98,3% dự toán, cao hơn 148-150 nghìn tỷ đồng so với số đã đánh giá trước đó.

 

 

Thu nội địa ước đạt trên 98%

 

Cụ thể, theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, kết quả thu NSNN đến hết 28/12/2020 đạt 1.426 nghìn tỷ đồng, bằng 94,32% dự toán, cao hơn 101,4 nghìn tỷ đồng so với số đã báo cáo Quốc hội. 

 

Cùng với đó, Bộ Tài chính vẫn đang chỉ đạo các cơ quan thuế, hải quan, kho bạc nhà nước phối hợp với các cấp các ngành tiếp tục đôn đốc các khoản thu, trên tinh thần thu đúng quy định, đủ, kịp thời, tuyệt đối không động viên các doanh nghiệp nộp trước các khoản thu chưa đến hạn. 

 

Trên cơ sở cập nhật số thu đến nay, Bộ Tài chính ước thu ngân sách cả năm đạt 2020 đạt 1.472 nghìn tỷ đồng, đạt 98,3% dự toán, cao hơn 148 - 150 nghìn tỷ đồng so với số đã đánh giá tháng 8 - 9 để báo cáo Quốc hội. Trong đó, thu nội địa đạt trên 98% dự toán, thu dầu thô đạt trên 97,7% dự toán và thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 85,6% dự toán. 

 

Theo phân cấp, thu cân đối ngân sách địa phương ước vượt 40 nghìn tỷ đồng (106%) so với dự toán; có 56/63 địa phương ước thu nội địa vượt dự toán Thủ tướng giao, 55/63 địa phương ước vượt thu cân đối ngân sách địa phương. Trong đó, đối với các tỉnh trọng điểm thu có TP Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ đánh giá vượt dự toán. Một số địa phương chưa hoàn thành dự toán, như TP HCM ước đạt 90%, Vĩnh Phúc đạt 93,6%; Đà Nẵng đạt 70,9%; Quảng Nam đạt 89,4%, Quảng Ngãi đạt 76,1% và Khánh Hòa đạt 70,7%. 

 

Thu cân đối ngân sách trung ương ước đạt 776 nghìn tỷ đồng bằng 88,4% dự toán, cao hơn 51 nghìn tỷ đồng so với đã báo cáo Quốc hội.

 

Bộ trưởng nhấn mạnh, trong điều kiện thu ngân sách khó khăn như vậy nhưng vẫn đảm bảo nguồn thực hiện các nhiệm vụ chi quan trọng theo dự toán, đặc biệt là chi đầu tư phát triển, đồng thời bổ sung chi phòng chống dịch, hỗ trợ người lao động bị giảm sâu thu nhập; chi phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. 

 

Mặt khác, nhằm chia sẻ khó khăn với DN và người dân, các cơ quan nhà nước đã thực hiện tiết kiệm 70% chi hội nghị, hội thảo, công tác phí trong và ngoài nước và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên.

Về cân đối NSNN, nhờ thu ngân sách cao hơn và triệt để tiết kiệm các khoản chi, nên bội chi ngân sách năm nay ước bằng 4,1 - 4,2%GDP, thấp hơn so với mức đã báo cáo Quốc hội là 4,99% GDP. Tỷ lệ nợ công đến hết năm 2020 ước bằng 55 - 56% GDP.

 

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, tổng hợp chung kết quả 5 năm đã cơ bản hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch tài chính 2016 - 2020 cả về tỷ lệ huy động vào NSNN, tỷ trọng chi đầu tư phát triển, tỷ lệ bội chi NSNN và tỷ lệ nợ công theo Nghị quyết Đại hội Đảng XII, Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 25/2016-QH14 của Quốc hội, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn tài chính, ổn định vĩ mô, nâng cao hệ số tín nhiệm của Việt Nam.

 

Đã miễn, giảm, gia hạn 130.000 tỷ đồng

 

Quán triệt phương châm đồng hành cùng DN, trong năm 2020, Bộ Tài chính đã đề xuất và triển khai thực hiện miễn, giảm, gia hạn khoảng 130 nghìn tỷ đồng (gia hạn khoảng 85 nghìn tỷ đồng, miễn, giảm trên 27 nghìn tỷ đồng) cho các DN và hộ gia đình kinh doanh. Đồng thời, đã tổ chức nhiều buổi đối thoại nhằm lắng nghe và giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho DN.

 

Mặt khác, trước tác động của đại dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã triển khai nhiều giải pháp ổn định và phát triển thị trường chứng khoán, như cắt giảm các khoản phí cho các nhà đầu tư chứng khoán, tạo thêm sức hút tham gia vào thị trường, nhờ đó duy trì và phát triển quy mô thị trường. 

 

Bộ Tài chính đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đã tập trung rà soát, trình ban hành sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách, sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, hiện đại hoá thủ tục hành chính. Năm 2020 là năm thứ 8 liên tiếp Bộ Tài chính nằm trong top 3 cơ quan trung ương về xếp hạng chỉ số cải cách hành chính; là Bộ dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin. 

 

Bên cạnh đó, ngành tài chính đã đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, chuyển giá, gian lận thương mại, trốn thuế, thu đúng, thu đủ nguồn thu của NSNN, lành mạnh hóa môi trường kinh doanh, giảm tỷ lệ đọng thuế trên thu ngân sách.

 

Năm 2021 tiếp tục triệt để tiết kiệm chi

 

Về các kiến nghị, giải pháp từ góc độ tài chính-ngân sách cho năm 2021, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, ngành Tài chính sẽ khẩn trương rà soát, báo cáo Chính phủ và cấp có thẩm quyền các giải pháp ưu đãi, miễn, giảm, giãn các khoản thuế, phí, lệ phí nhằm tháo gỡ khó khăn cho DN, thu hút các nguồn dịch chuyển vốn đầu tư. Tuy nhiên, việc đề xuất các chính sách phải căn cứ tình hình thực tiễn, đảm bảo tính trọng tâm, trọng điểm.

 

Bộ Tài chính đề nghị các ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo công tác ngân sách, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thu phát sinh; chống thất thu, chuyển giá, trốn lậu thuế, buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ...; giao chỉ tiêu giảm nợ đọng thuế xuống dưới 5%; phấn đấu tăng thu NSNN tối thiểu 3% so với dự toán trung ương giao.

 

Mặt khác, trên cơ sở dự toán ngân sách được giao, đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương phân giao đến từng đơn vị sử dụng NSNN; tuân thủ các quy định về quản lý NSNN; cần khắc phục triệt để tình trạng chậm trễ trong giao vốn đầu tư, đặc biệt là vốn đầu tư ngoài nước.

 

Đối với chi thường xuyên, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục triệt để tiết kiệm các khoản hội họp, khánh tiết, công tác phí, hạn chế mua sắm xe ôtô và các trang thiết bị đắt tiền; đối với các cơ quan, đơn vị đang áp dụng cơ chế đặc thù, thực hiện giảm tối thiểu 15% so với dự toán năm 2020; đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới khu vực sự nghiệp công, giảm tối thiểu 5% mức hỗ trợ từ NSNN cho các đơn vị sự nghiệp tự chủ một phần kinh phí; không hỗ trợ chi thường xuyên đối với các đơn vị đã tự chủ toàn bộ kinh phí…

 

Hương Quỳnh

 

 

 

 

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật