Công bố 1.000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất Việt Nam 2019

(TCT online) - Tại Chỉ thị số 26/CT-TTg về việc tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển DN đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính: "chỉ đạo cơ quan thuế công khai trên cổng thông tin điện tử danh sách xếp hạng chi tiết 1.000 DN đóng thuế TNDN lớn nhất Việt Nam”. Thực hiện nhiệm vụ này, hàng năm, căn cứ số liệu về nộp thuế trên hệ thống thông tin quản lý, Tổng cục Thuế đã tổng hợp, thống kê danh sách 1.000 DN đóng thuế TNDN lớn nhất - V.1000.
 
Theo đại diện Vụ Kê khai và kế toán thuế - Tổng cục Thuế, để lọt vào bảng xếp hạng V.1000, các DN phải đảm bảo các tiêu chí: là DN thành lập theo pháp luật Việt Nam, DN nước ngoài, các tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh có thu nhập. Trường hợp DN có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì số nộp tính cho DN bao gồm số nộp của trụ sở chính và số nộp của các chi nhánh, đơn vị trực thuộc.
 
Đối với các tập đoàn, tổng công ty, thì công ty mẹ, mỗi công ty con, mỗi công ty thành viên trong tập đoàn, tổng công ty đều là một DN độc lập trong danh sách xếp hạng. Trường hợp, DN nộp thuế TNDN lớn trong năm 2019 nhưng đến thời điểm xác định để công khai đã hoặc đang làm thủ tục đóng mã số thuế với các lý do: sáp nhập vào DN khác (theo quy định hiện hành DN bị sáp nhập phải đóng mã số thuế), giải thể, ngừng hoạt động thì bị loại ra khỏi danh sách.
 
Tổng cục Thuế cho biết, việc xây dựng bảng xếp hạng V.1000 trên cơ sở mức nộp thuế TNDN vào NSNN của các DN hàng năm, không xem xét đến tính tuân thủ pháp luật thuế. Danh sách xếp hạng V.1000 không nhằm mục đính tôn vinh DN thực hiện tốt pháp luật thuế. Trong quá trình hoạt động, nếu DN bị cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền phát hiện sai phạm, thì tùy theo mức độ sẽ bị xử lý vi phạm theo đúng quy định.
 
Theo kết quả thống kê của Tổng cục Thuế, tổng số thuế TNDN đã nộp của các DN trong danh sách V.1000 năm 2019 chiếm 61,5% tổng thu NSNN về thuế TNDN, bằng 118,1% so với số mà các DN trong danh sách V.1000 năm 2018 đã nộp NSNN.
 
Trong danh sách V.1000 năm 2019 có 738 DN có hai năm liên tiếp thuộc danh sách V.1000 năm 2019 và V.1000 năm 2018; có 485 DN có 4 năm liên tiếp thuộc danh sách V.1000 của năm 2019, 2018, 2017 và 2016. Cũng trong danh sách V.1000 năm 2019, có 262 DN trong danh sách V.1000 năm 2018 bị loại ra, đồng thời, có 262 DN bổ sung mới. Qua rà soát cho thấy, 262 DN bị loại ra khỏi V.1000 năm 2019 bao gồm các DN có số thuế phát sinh từ các hoạt động không thường xuyên như chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng vốn, hoạt động khác; DN nộp cho quyết định truy thu của các cơ quan có thẩm quyền;  DN bị sáp nhập, chấm dứt hoạt động hoặc chuyển đổi mô hình tổ chức (từ hạch toán độc lập sang phụ thuộc), kết thúc hoặc chuẩn bị kết thúc hợp đồng trong năm 2019. Số còn lại là do DN có số nộp năm 2019 nhỏ hơn số nộp năm 2018 và không đạt ngưỡng V.1000 năm 2019; số thuế TNDN theo quyết toán năm 2019 lớn, nhưng DN thực hiện nộp trong năm 2020; số thuế nộp thừa từ năm 2018 chuyển sang bù trừ với số phát sinh năm 2019, nên số thuế nộp trong năm 2019 ít; số thuế năm 2018 lớn do nộp cho cả thuế TNDN của năm 2017 chưa nộp; DN giảm quy mô, giảm hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; dự án đã hoàn thành; năm 2019 DN được miễn giảm thuế; nộp chủ yếu cho phát sinh năm 2018; DN hoạt động trong ngành nghề đặc thù (xây dựng, bất động sản...) có doanh thu, thu nhập không ổn định giữa các năm.
 
Trong khi đó, 262 DN bổ sung vào V.1000 năm 2019 là các DN nộp cho hoạt động phát sinh không thường xuyên (chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng vốn, hoạt động khác); nộp cho quyết định truy thu của các cơ quan có thẩm quyền trong năm 2019; DN tính đến 2019 đã hết thời gian hưởng ưu đãi, miễn giảm; hết thời kỳ chuyển lỗ bắt đầu phải nộp thuế TNDN từ năm 2019. Một số DN tăng vốn, mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng hiệu quả hoạt động dẫn đến tăng doanh thu, thu nhập 2019, hoặc DN hoàn thành dự án, nghiệm thu công trình đi vào hoạt động chính thức.
Tải danh sách 1.000 DN đóng thuế TNDN lớn nhất Việt Nam năm 2019 tại đây
Trung Bảo
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật