Khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Bộ Tài chính

 

(TCT Online) - Sáng nay (28/8), Bộ Tài chính đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2015. Về dự Đại hội có đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng uỷ khối cơ quan trung ương, các đồng chí là nguyên lãnh đạo Bộ Tài chính, nguyên bí thư, phó bí thư qua các thời kỳ như đồng chí Vũ Văn Ninh- nguyên Bí thư Trung ương đảng, nguyên Bộ tưởng Bộ Tài chính; đồng chí Hồ Tế, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Trần Giá, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính…Về phía Bộ Tài chính có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Tài chính; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính và 289 đại biểu là đại diện cho 51 tổ chức đảng bộ thuộc Bộ Tài chính.

 

 

Hệ thống thể chế ngày càng hoàn thiện

 

Báo cáo trình bày tại đại hội cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Bộ Tài chính đã lãnh đạo các tổ chức Đảng thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Vai trò vị thế của Đảng ủy Bộ, các cấp ủy Đảng ngày càng được khẳng định. Trong đó, tiếp tục phát huy tích cực sự phối hợp giữa Ban Cán sự đảng với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ trong lãnh đạo các tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, thực hiện gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng Đảng với công tác xây dựng cơ quan đơn vị, công tác tổ chức cán bộ với công tác giáo dục chính trị tư tưởng. 

 

Nhờ đó, hệ thống thể chế trong lĩnh vực tài chính ngày càng được hoàn thiện, phù hợp với quá trình phát triển của kinh tế thị trường và yêu cầu hội nhập quốc tế... Quá trình cải cách thể chế trong lĩnh vực tài chính đã bảo đảm đồng bộ với cải cách thể chế trong các lĩnh vực có liên quan, góp phần thúc đẩy các yếu tố thị trường và các loại thị trường phát triển, bảo đảm quyền tự do kinh doanh và bình đẳng giữa các thành phần kinh tế; động viên hợp lý, phân phối và sử dụng tiết kiệm, chặt chẽ, hiệu quả hơn các nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội; đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC); nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách; tiếp cận thông lệ quốc tế… Ngoài ra, đã tập trung vào việc hoàn thiện các thể chế tài chính có liên quan để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu lại NSNN và nợ công, đổi mới khu vực sự nghiệp, tinh gọn bộ máy hành chính hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cơ chế khoán, đấu thầu, đặt hàng, triển khai các kế hoạch ngân sách trung hạn, tăng cường công khai, minh bạch tài chính, hướng tới phát triển bền vững.

 

Đặc biệt, trước những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, ngành Tài chính đã đi tiên phong trong đề xuất và trình cấp có thẩm quyền các giải pháp về chính sách tài khóa để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội nhằm ứng phó với dịch bệnh kịp thời. Cụ thể, Đảng ủy Bộ Tài chính đã lãnh đạo chỉ đạo kịp thời việc nghiên cứu và trình Chính phủ ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất hỗ trợ các DN, cá nhân bị thiệt hại do dịch Covid-19; trình Chính phủ để trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 về giảm thuế TNDN phải nộp năm 2020 đối với DN, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác với mức giảm là 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2020; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN...

 

Mặt khác, Đảng bộ Bộ Tài chính đã luôn nỗ lực, chủ động chỉ đạo điều hành quyết liệt nhiệm vụ tài chính - NSNN, đảm bảo hàng năm hoàn thành các chỉ tiêu dự toán được Quốc hội giao, đồng thời góp phần quan trọng trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Cơ chế, chính sách tài chính đã được điều chỉnh linh hoạt, hợp lý và kịp thời với diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế trong từng giai đoạn, đưa chính sách tài chính trở thành một công cụ quan trọng trong điều hành và quản lý nền kinh tế. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, chính sách tài khóa đã được thực hiện một cách chủ động, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ trong việc ứng phó với các biến động của nền kinh tế và thực hiện các mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

 

Cơ cấu thu ngân sách ngày càng bền vững

 

 Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, nhiệm kỳ vừa qua ngành Tài chính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, chi ngân sách hàng năm; cơ cấu thu, chi NSNN và nợ công ngày càng bền vững, góp phần đảm bảo an toàn, an ninh tài chính quốc gia, thực hiện tốt mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội. Kết quả thu NSNN giai đoạn 2016-2019 hàng năm đều vượt dự toán, quy mô thu NSNN bình quân đạt khoảng 25,5%GDP, trong đó thu từ thuế, phí đạt 21,2%GDP. Tuy nhiên, sang năm 2020, thu NSNN gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 đã tác động sâu rộng tới mọi mặt đời sống kinh tế-xã hội Mặc dù gặp khó khăn trong năm 2020 nhưng các kết quả thu NSNN của cả giai đoạn vẫn đạt và vượt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXIV. Quy mô thu ngân sách 5 năm 2016-2020 tăng khoảng 1,6 lần so với giai đoạn 2011-2015, tỷ trọng huy động vào ngân sách bình quân đạt khoảng 24,5%GDP, trong đó từ thuế phí đạt khoảng 20,5% GDP. 

 

Cơ cấu thu NSNN bền vững hơn, đảm bảo theo đúng định hướng Chiến lược cải cách hệ thống thuế là tăng dần tỷ trọng từ nguồn thu trong nước để bù đắp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu giảm do tham gia hội nhập quốc tế và sự biến động của giá dầu thế giới; phù hợp với mục tiêu định hướng sắp xếp, cổ phần hóa DNNN, tăng cường thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển. Cụ thể, thu nội địa chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng thu NSNN, bình quân giai đoạn 2016-2020 đánh giá khoảng 81,5% (giai đoạn 2011-2015 là 68%), năm 2020 đạt 83,6% cơ bản hoàn thành mục tiêu theo Nghị quyết 07-NQ/TW của Bộ Chính trị là đến năm 2020 đạt 84%-85%. Theo phân cấp thu NSNN, thu ngân sách địa phương (NSĐP) có xu hướng tăng dần theo các giai đoạn cả về quy mô và tỷ trọng, số địa phương tự cân đối được thu-chi ngân sách tăng lên, tạo sự chủ động cho các chính quyền địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

 

Mặt khác, công tác quản lý thuế, hải quan ngày càng khoa học, hiệu quả theo hướng hiện đại hóa và chuyên nghiệp hóa. Hiệu quả quản lý thu thuế được tăng cường trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đồng thời với việc cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Cùng với đó, tiềm lực tài chính quốc gia tiếp tục được củng cố; cơ chế, chính sách tài chính - NSNN đã góp phần tích cực huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển.

 

Thành công của Đảng bộ và ngành Tài chính nhiệm kỳ vừa qua đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đất nước và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tạo nền tảng cho việc xây dựng và triển khai thực hiện cho giai đoạn tiếp theo

 

Thuý Nga

Gửi bình luận


Mã bảo mật