Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn: Cần Thơ cần phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách

(TCT-online) Ngày 20/8/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn đã làm việc với cán bộ chủ chốt của Cục Thuế TP Cần Thơ để đánh giá tình hình thu ngân sách 7 tháng đầu năm và triển khai biện pháp quản lý thuế các tháng cuối năm.
 
 
Theo báo cáo của Cục Thuế Cần Thơ, năm 2020, Cục Thuế được giao nhiệm vụ thu ngân sách là 11.082 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất là 700 tỷ đồng; thu từ xổ số là 1.390 tỷ đồng; thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, xổ số, cổ tức và lợi nhuận còn lại là 8.980 tỷ đồng. Chỉ tiêu phấn đấu thu Tổng cục Thuế giao cho Cục Thuế là 12.032 tỷ đồng. Số thu không kể tiền sử dụng đất là 10.698 tỷ đồng, bằng 103% dự toán pháp lệnh.
 
Tính đến hết 7 tháng, thu nội địa toàn tỉnh đạt 6.275 tỷ đồng, bằng 56,6% so với dự toán, bằng 98,3% so với cùng kỳ. Số thu không kể tiền sử dụng đất, xổ số, cổ tức và lợi nhuận còn lại đạt 4.529 tỷ đồng, bằng 50,4% so dự toán, bằng 86,9% so với cùng kỳ.
 
Đại diện Cục Thuế Cần Thơ cho biết, thu 7 tháng đầu năm đạt thấp so với dự toán và giảm thu so cùng kỳ là do dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Số thu trừ tiền sử dụng đất, xổ số, cổ tức và lợi nhuận còn lại có xu hướng giảm dần do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cụ thể: thu quý I tăng 6,6% so cùng kỳ, trong đó: số thu tháng 1/2020 đã loại trừ thu đột biến bằng 100% so cùng kỳ; tháng 2/2020 bằng 92,9% so cùng kỳ; tháng 3/2020 bằng 89,1% so cùng kỳ. Sang quý II, số thu chỉ bằng 71,8% so cùng kỳ, chủ yếu do tác động của dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, dẫn đến số thu nộp ngân sách đạt thấp (trong đó: tháng 4/2020 bằng 67,7% so cùng kỳ, tháng 5/2020 bằng 74,9% so cùng kỳ, tháng 6/2020 bằng 72,5% so cùng kỳ). Tháng 7/2020 thu đạt 7% dự toán và bằng 77,3% so cùng kỳ. Ngoài ra, việc thực hiện Nghị định 41/2020/NĐ-CP đã làm giảm thu quý II khoảng 246 tỷ đồng, nếu tính cả số gia hạn này thì thu quý II bằng 82,8% cùng kỳ.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Cục Thuế Cần Thơ trong 7 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, Tổng cục trưởng cũng chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm của Cục Thuế Cần Thơ là phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu năm 2020, qua đó đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu cả giai đoạn 2016-2020. Để thực hiện được mục tiêu này, Cục Thuế Cần Thơ cần tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, người dân theo tinh thần Nghị định số 41, Nghị quyết số 42 của Chính phủ. Tổ chức bộ phận trực, đảm bảo hệ thống CNTT thông suốt 24/7, hỗ trợ tốt nhất cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với NSNN mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan thuế.
 
Trong những tháng cuối năm, Cục Thuế cần phấn đấu thu tối thiểu 50% số nợ có khả năng thu tại thời điểm 30/7. Đồng thời hoàn thành chỉ tiêu xử lý nợ thuế theo Công văn số 3095/TCT-QLN ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Tổng cục Thuế. Trong công tác kiểm tra cần tăng cường kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan thuế, đẩy mạnh thanh tra kiểm tra đối với những doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao, thanh tra chống chuyển giá, thực hiện tối đa ứng dụng CNTT trong phân tích rủi ro, thực hiện một bước thanh, kiểm tra điện tử, hạn chế xuống trực tiếp doanh nghiệp. Đối với hộ kinh doanh, cần tăng cường đối soát dữ liệu với cơ quan thống kê để nắm bắt số liệu hộ kinh doanh (bao gồm cả hộ quản lý thuế, hộ có doanh thu dưới 100 triệu/năm); tăng cường công tác quản lý hoàn thuế GTGT, kiểm soát chặt chẽ số chi hoàn thuế, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng, chính sách pháp luật thuế của Nhà nước. Chú trọng công tác “hậu kiểm” để kiểm tra, thu hồi kịp thời vào NSNN đối với những trường hợp gian lận, vi phạm (nếu có).
 
Cục Thuế cần thực hiện tốt công tác phối với các cơ quan liên quan, giữa các bộ phận nghiệp vụ trong từng đơn vị; quản lý cán bộ, công chức thực hiện nghiêm chế độ công vụ, phòng ngừa các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng trong ngành, xử lý nghiêm các biểu hiện sai phạm, đồng thời giữ đoàn kết nội bộ, đồng sức, đồng lòng để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Bên cạnh đó, cần tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ lãnh đạo Cục Thuế, chi cục, các phòng cần nêu cao tinh thần tự giác, nêu gương. Giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được phân công. 
 
Đối với các kiến nghị của Cục Thuế Cần Thơ về biên chế, cơ chế tham vấn chuyên gia trong xử lý hồ sơ pháp lý về thuế, rà soát chế độ báo cáo định kỳ...Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn đã giao Văn phòng thông báo cho các đơn vị chuyên môn của Tổng cục xem xét, tham mưu, báo cáo Tổng cục để xử lý kịp thời. Đồng thời, Tổng cục trưởng cũng chỉ đạo Cục Thuế Cần Thơ đánh giá kỹ, chi tiết hệ thống TMS hiện tại, đề xuất biện pháp, giải pháp cải tiến, bổ sung./.
 
                                                                           Trung Kiên                                                                                  

Gửi bình luận


Mã bảo mật