Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế: Quyết tâm phấn đấu hoàn thành mức cao nhất thu ngân sách năm 2020

(TCT Online) - Mặc dù nhận định tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn sẽ tác động lớn tới hoạt động thu ngân sách trong 6 tháng còn lại, song báo cáo trước Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn vẫn khẳng định, với tinh thần không nhụt chí, không lùi bước, chỉ bàn tiến, không bàn lùi, toàn ngành thuế sẽ quyết tâm rà soát tìm kiếm nguồn thu bù đắp các khoản hụt thu, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020.
 

 

 

Thực hiện hỗ trợ DN và người dân

 

Theo người đứng đầu ngành thuế, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy. Đến nay, toàn ngành đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy trước 10 tháng, vượt chỉ tiêu số lượng sáp nhập các chi cục thuế khu vực, giảm từ 711 xuống còn 415 chi cục thuế. Đến nay, đã có 59/63 các tỉnh đã thành lập đảng bộ thuế, hầu hết đã tổ chức đại hội cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh.


Mặt khác, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo hỗ trợ người dân và DN, thực hiện Nghị định 41/2020/NĐ-CP. Theo đó, đến nay đã có 150.000 DN và người dân được giãn nợ thuế  với số tiền trên 43.000 tỷ đồng; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 42/NQ-CP phối hợp với địa phương hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn. Đồng thời, đẩy mạnh điện tử hoá quản lý thuế, kết nối thành công 93 thủ tục thuế lên Cổng dịch vụ công quốc gia sớm 6 tháng so với yêu cầu. Đối với DN đã đẩy mạnh 100% kê khai điện tử; 98% nộp thuế điện tử; 96% hoàn thuế điện tử. Đối với cá nhân, đang thực hiện thí điểm nộp thuế điện tử thí điểm trước bạ đối với  ôtô , xe máy và nộp thuế TNCN đối với cho thuê nhà… Mặt khác, triển khai Luật Quản lý thuế, Tổng cục Thuế đã tập trung xây dựng các nghị định, và đến nay đã cơ bản hoàn thành và lấy ý kiến thẩm định Bộ Tư Pháp. Riêng việc sửa đổi Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

 

Về nhiệm vụ dự toán thu NSNN 6 tháng đầu năm đã đạt mức 45,8% dự toán, nếu không tính khoản gia hạn 43.000 tỷ đồng, thì ngành thuế thu được 49,2% dự toán. Theo Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn,  ngay từ đầu năm ngành thuế đã ra quân triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thu. Riêng quý 1 đã thu được 28%, trong đó tập trung phần chênh lệch quyết toán 2019 chuyển sang. Từ tháng 4 bắt đầu có ảnh hưởng dịch Covid-19, thu NSNN giảm dần tập trung 3 khu vực kinh tế giảm lớn là ngoài quốc doanh (giảm 34.000 tỷ đồng), DN FDI (giảm 18.500 tỷ đồng), DNNN (giảm 22.500 tỷ đồng). Như vậy, trong 6 tháng đầu năm, do ảnh hưởng dịch bệnh và các yếu tố khách quan khác, thu NSNN đã giảm 80.000 tỷ đồng. Có 43/63 địa phương có tiến độ thu cao hơn mức trung bình cả nước, trong đó 34 địa phương đạt trên 50% dự toán… Qua rà soát, 16 địa phương có khoản thu điều tiết về trung ương, thì có 5 địa phương thu trên 50% trong đó nhiều địa phương đạt khá như Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương.

 

 

Tập trung 6 giải pháp

 

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, với tinh thần không nhụt chí, chỉ bàn tiến chứ không bàn lùi, toàn ngành thuế quyết tâm rà soát tìm kiếm nguồn thu để bù đắp các khoản hụt thu, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất thu NSNN năm 2020. Theo đó, từ nay đến cuối năm, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Bộ Tài chính đã chỉ đạo, toàn ngành thuế sẽ tập trung vào 6 giải pháp cụ thể. 

 

 

Một là, tập trung hỗ trợ DN và người dân theo tinh thần Nghị định 41/2020/NĐ-CP và Nghị quyết 42. Cụ thể, đối với Nghị định 41/2020/NĐ-CP, theo tính toán ban đầu gia hạn 180.000 tỷ đồng, nhưng hiện nay mới gia hạn 43.000 tỷ đồng, vì vậy, cơ quan thuế vẫn đang tiếp tục tuyên truyền để DN và người dân thuộc diện tiếp tục kê khai để được hưởng gia hạn. Triển khai quyết liệt Nghị quyết 84/NQ-CP của Chính phủ. Theo đó, dự kiến thuế TNDN giảm 11.900 tỷ đồng, lệ phí trước bạ giảm 3.700 tỷ đồng, tiền thuê đất là 1.800-2.000 tỷ đồng, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là 1.650 tỷ đồng, thuế bảo vệ môi trường 450 tỷ đồng. Đồng thời, triển khai xử lý nợ theo tinh thần Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội; triển khai Luật Quản lý thuế sửa đổi, trong đó trên cơ sở nghị định Chính phủ ban hành, Tổng cục Thuế khẩn trương báo cáo  Bộ Tài chính ban hành các thông tư hướng dẫn để kịp thời tập huấn trong tháng 7-8.

 

Hai là, thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ, trong đó phấn đấu tăng xếp bậc thuế trong báo cáo môi trường kinh doanh từ 7-10 bậc. Đến nay, Tổng cục Thuế đã làm việc trực tuyến với Ngân hàng Thế giới rà soát 4 chỉ tiêu (tổng mức thuế suất, chỉ số sau kê khai, thời gian nộp thuế và số lần nộp thuế) đảm bảo đề xuất Bộ Tài chính và Chính phủ thực hiện nâng hạng.

 

Ba là, bên cạnh hỗ trợ giảm, giãn thời gian nộp thuế, xoá nợ thuế, Tổng cục Thuế đã tuyên truyền, triển khai các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế; kiên quyết áp dụng các biện pháp thu hồi nợ theo đúng quy định đối với những DN không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng cố tình chây ỳ, lợi dụng chính sách. 

 

Bốn là, thực hiện hỗ trợ DN tuân thủ pháp luật thuế thông qua tăng cường kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế; đẩy mạnh thanh tra chống chuyển giá; thực hiện tối đa áp dụng công nghệ thông tin, khai thác cơ sở dữ liệu phân tích rủi ro, thực hiện 1 bước thanh kiểm tra, hạn chế thanh kiểm tra tại trụ sở DN theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính. Sau khi hết giãn cách xã hội, ngay tháng 5 ngành thuế đã triển khai, kết quả, chỉ 2 tháng đã thu được qua kiểm tra hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế là 682 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp với các có quan thanh tra giám sát ngân hàng, cơ quan đăng ký kinh doanh rà soát cơ sở dữ liệu, đánh giá rủi ro những thương vụ chuyển nhượng vốn, dự án góp phần tăng thu vào những khoản hụt thu.

 

Năm là, đẩy mạnh điện tử hoá về khai nộp, hoàn thuế điện tử và cắt giảm thủ  tục hành chính không cần thiết, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp 3,4 theo lộ trình.

 

Sáu là, đẩy mạnh kỷ cương, kỷ luật nội ngành, chấn chỉnh nề lối làm việc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

 

Thuý Nga (ghi)

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật