Chính thức trình Chính phủ dự án nghị định giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Ngày 19/6/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký tờ trình Chính phủ dự án nghị định về mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020.

Sau khi gửi lấy ý kiến bộ, ngành, địa phương, cộng đồng DN, đến nay Bộ Tài chính đã nhận được 47 ý kiến tham gia, trong đó 14 ý kiến tham gia của các bộ, ngành; 27 ý kiến tham gia của các địa phương; 6 ý kiến tham gia của các hiệp hội, DN và tổ chức khác.

 

Về cơ bản, các ý kiến đều nhất trí với sự cần thiết và nội dung của dự thảo nghị định (40/47 ý kiến nhất trí hoàn toàn). Bên cạnh đó, ngày 19/6, Bộ Tư pháp đã có báo cáo thẩm định số 127/BCTĐ-BTP về dự án nghị định. 

 

Bộ Tài chính đã nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để hoàn thiện và trình Chính phủ. Bộ Tài chính cho biết, theo đánh giá sơ bộ thì việc điều chỉnh giảm 50% lê phí trước bạ đối với xe ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước dự kiến tác động giảm thu ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2020 khoảng 3.700 tỷ đồng.

 

Thuý Nga

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật