Quốc hội thông qua Luật Doanh nghiệp sửa đổi, bỏ quy định về hộ kinh doanh

(TCT Online) - Với 90,68% đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, sáng 17/6, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật DN sửa đổi.

Trước đó, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh nêu rõ, về hộ kinh doanh, một số ý kiến đại biểu đồng ý với việc quy định một chương về hộ kinh doanh trong dự thảo luật, tuy nhiên, một số ý kiến khác đồng ý xem xét, ban hành một luật riêng về hộ kinh doanh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã gửi phiếu xin ý kiến các vị đại biểu. Trên cơ sở đa số ý kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu theo hướng bỏ quy định tại Chương VIIa về hộ kinh doanh; bỏ quy định về chuyển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp (Điều 199a).

Đồng thời, để bảo đảm tính liên tục cho đến khi ban hành một luật riêng về hộ kinh doanh, cần thiết giao Chính phủ hướng dẫn đăng ký và hoạt động đối với hộ kinh doanh (khoản 4 Điều 217 quy định về điều khoản thi hành).

Liên quan đến DNNN, một số ý kiến cho rằng khái niệm DNNN như tại dự thảo luật (DN do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ) là chưa phù hợp. Khái niệm DNNN đã thay đổi liên tục, không bảo đảm tính nhất quán, tác động đến cách thức quản lý của các DN, tạo ra sự khác biệt trong cách thức quản lý với các DN khác.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định DNNN gồm các DN do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết như dự thảo luật nhằm thể chế hóa chủ trương về tỷ lệ cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước theo Nghị quyết số 12-NQ/TW.

Dự thảo luật đã sửa đổi khái niệm DNNN theo nguyên tắc phân chia các loại DN có sở hữu nhà nước theo mức độ sở hữu khác nhau, mỗi loại hình DN có quy định về tổ chức quản trị phù hợp để nâng cao hiệu lực quản trị, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình, bảo đảm bình đẳng với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo rà soát các luật có liên quan về DNNN để bảo đảm đồng bộ trong hệ thống pháp luật, có hiệu lực thi hành cùng Luật DN sửa đổi. Do vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giữ quy định này như dự thảo luật đã được hoàn thiện, chỉnh lý trình Quốc hội thông qua.

Minh Huệ

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật