Hội nghị trực tuyến triển khai hỗ trợ người nộp thuế trong tình hình mới

(TCT Online) - Chiều 10/6, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 cục thuế để triển khai các biện pháp hỗ trợ người nộp thuế trong bối cảnh nền kinh tế xã hội đang hồi phục sau dịch Covid-19. 

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn, sang tháng 5, mặc dù tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh chưa khôi phục hoàn toàn, kết hợp với việc thực hiện chính sách gia hạn tiền thuế, thuê đất, do đó số thu NSNN do ngành thuế quản lý đạt thấp. 

Cụ thể, tổng thu ngân sách 5 tháng là 502.600 tỷ đồng, đạt 40,1% dự toán, bằng 98% cùng kỳ năm 2019. Trong đó, 40 địa pương đạt trên 40% dự toán, nhưng 23 địa phương thu ngân sách đạt dưới 40% dự toán là mức trung bình của cả nước. Ngoài ra, nhiều địa phương có số thu lớn như Hà Nội mới đạt 36,3%; TP HCM 34,6%; Hải Phòng 32%; Đà Nẵng 28,9%; Khánh Hoà 30,7% dự toán. Đặc biệt, 3 địa phương ở nhóm cuối là Hoà Bình, Sơn La, Lai Châu chỉ ở mức trên dưới 25% dự toán.

Trước tình hình đó, ngành thuế đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tiếp tục thực hiện công tác quản lý thuế, thực hiện các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế theo các nghị quyết, chỉ thị, giải pháp được Chính phủ ban hành, trong đó có giãn, hoãn tiền nộp thuế, tiền thuê đất, tuy nhiên bước đầu con số xử lý còn khiêm tốn so với dự kiến ban đầu. 

Liên quan đến việc xử lý xoá nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội, hiện Tổng cục Thuế đang xây dựng thông tư hướng dẫn, đồng thời báo cáo Bộ Tài chính lập ban chỉ đạo tổ chức triển khai. Trong bối cảnh bị tác động bởi dịch Covid-19, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn cho biết, vừa qua có một số đối tượng lợi dụng tác động của dịch bệnh có động thái không phối hợp khi cơ quan thuế thực hiện các pháp quản lý nợ. Cơ quan thuế sẽ thực hiện rà soát các đối tượng thuộc chế độ theo đúng quy định đảm bảo sự công bằng, không đánh đồng đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và những đối tượng không bị ảnh hưởng, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật. 

Trong công tác thanh kiểm tra, những tháng đầu năm số lượng cuộc thanh tra cũng đạt thấp, chỉ bằng 82% so với cùng kỳ, cũng có nguyên nhân từ tác động của dịch Covid-19 nhiều DN đề nghị hoãn thanh kiểm tra. Do đó, Tổng cục Thuế thực hiện nhiều giải pháp, trong đó chú trọng thanh tra tại bàn, nếu người nộp thuế không đáp ứng đủ dữ liệu mới thực hiện thanh tra tại trụ sở người nộp thuế, đặc biệt ngành thuế đang tiến tới thực hiện thanh kiểm tra điện tử, trên cơ sở sử dụng tối đa cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế.

Hội nghị cũng nghe các báo cáo hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế hoàn thành việc gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất theo các nghị định, nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh; phổ biến thông tư hướng dẫn nghị quyết xử lý nợ thuế nhằm hỗ trợ người nộp thuế về thủ tục, hồ sơ để được hưởng khoang nợ tiền thuế, xoá nợ tiền phạt; các giải pháp thực hiện kiểm tra hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong bối cảnh dịch bệnh. Các cục thuế đã trao đổi, thảo luận các giải pháp hỗ trợ người nộp thuế trong bối cảnh dịch Covid-19, đảm bảo hỗ trợ tối đa cho người dân, DN đồng thời đảm bảo đúng các quy định trong quản lý thuế. 

Minh Huệ

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật