Thu NSNN tiếp tục giảm do hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn

(TCT Online) - Tại cuộc họp giao ban tháng 5 diễn ra ngày 3/6, Tổng cục Thuế cho biết, mặc dù tình hình dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát, nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh chưa khôi phục hoàn toàn, kết hợp với việc thực hiện chính sách gia hạn tiền thuế, thuê đất, nên số thu vào NSNN đạt thấp. 

Theo đó, tổng thu NSNN do ngành thuế quản lý trong tháng 5/2020 đạt 58.000 tỷ đồng, bằng 4,6% dự toán, giảm 37% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu từ dầu thô là 1.500 tỷ đồng, bằng 4,3% dự toán, bằng 25,1% so với cùng kỳ; thu nội địa là 56.500 tỷ đồng, bằng 4,6% dự toán, bằng 65,8% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng đầu năm, tổng thu NSNN ước đạt 499.832 tỷ đồng, bằng 39,8% dự toán, bằng 97,6% so với cùng kỳ.

Phân tích cụ thể số thu của từng lĩnh vực cho thấy, các nguồn thu từ sản xuất kinh doanh đều thấp. Trong đó, thu từ khu vực DNNN 5 tháng mới đạt 33% dự toán; số thu từ hai khu vực quan trọng khác là DN có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực ngoài quốc doanh lần lượt chỉ đạt 37,6% và 33%. Xét theo sắc thuế, số thu ngân sách từ đầu năm đến nay vẫn đang có xu hướng giảm dần. Nếu như thuế GTGT hết 2 tháng tăng 2,5% so với cùng kỳ, thì đến tháng 3 giảm còn 98%, tháng 4 là 68% và tháng 5 chỉ bằng 55% so với cùng kỳ; thuế TNDN hết tháng 3 tăng 12,9%, đến tháng 4 chỉ đạt 54,7% và tháng 5 đạt 66% so với cùng kỳ. Tương tự, thuế TTĐB từ số thu đạt 81% trong tháng 4 giảm còn 57% so với cùng kỳ trong tháng 5. Thống kê đến hết tháng 4, có 50% địa phương đảm bảo tiến độ dự toán, tuy nhiên, hết tháng 5, tiến độ thu đã bị chậm lại và một số tỉnh, TP có nguy cơ không hoàn thành dự toán. 

Trong bối cảnh khó khăn, để thực hiện thu đúng, thu đủ vào ngân sách, cơ quan thuế đã tích cực thu hồi thuế nợ đọng, thực hiện các biện pháp thanh kiểm tra theo kế hoạch. Đến nay, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện 15.195 cuộc thanh kiểm tra, kiến nghị xử lý 20.737 tỷ đồng, bằng 172% so với cùng kỳ 2019, nộp vào ngân sách 3.844 tỷ đồng, bằng 218,96% so với cùng kỳ. Đồng thời, đến 31/5 số tiền thuế nợ đã thu đạt 12.378 tỷ đồng, bằng 29,5% nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2019, tăng 5,8% so với cùng kỳ. Nhằm nâng cao quản lý, đặc biệt qua ứng dụng công nghệ thông tin, cơ quan thuế đã phối hợp với 55 ngân hàng thương mại triển khai nộp thuế điện tử và tuyên truyền, vận động DN tham gia sử dụng dịch vụ. Tính đến 19/5, số lượng DN đăng ký tham gia nộp thuế điện tử là 766.519, đạt tỷ lệ 99,1%. Qua đó, đã có 1.592.513 giao dịch với số tiền là 273.725 tỷ đồng và 13.870.812 USD. Đồng thời, số DN tham gia hoàn thuế điện tử là 5.275, đạt 97% với số hồ sơ tiếp nhận là 9.455, đạt tỷ lệ 97%. Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 6.558 với tổng số tiền là hơn 37.291 tỷ đồng.

Nhận định trong thời gian tới, nguồn thu NSNN vẫn trên đà giảm do tiếp tục thực hiện chính sách gia hạn, hỗ trợ người nộp thuế theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và Nghị quyết số 42/NQ-CP cũng như triển khai thêm một số chính sách đã và dự kiến được Quốc hội, Chính phủ ban hành (nghị quyết giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với DN nhỏ, siêu nhỏ, Nghị quyết số 84/NQ-CP), Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành tiếp tục đôn đốc thu NSNN, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, đánh giá tác động khi thực hiện gia hạn, giảm thuế đến thu ngân sách để chủ động xây dựng phương án điều hành kịp thời. Theo Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn, khi đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến thu NSNN, cần thực hiện chính xác, thận trọng. Theo đó, các vụ, đơn vị phối hợp các cục thuế rà soát, đánh giá số thu trong năm 2020 theo sát tình hình thực tiễn để xây dựng dự toán cho năm 2021. 

Trong công tác quản lý nợ, trước xu hướng nợ thuế tăng lên, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu thực hiện đúng các quy trình quản lý đối với nhóm nợ không xuất phát từ nguyên nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và là đối tượng được gia hạn tiền thuế. Để hoàn thành tốt hoạt động thanh kiểm tra thuế trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19, Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh cho rằng, ngay từ bây giờ cần chủ động xây dựng các giải pháp, kế hoạch, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Đối với công tác quản lý thuế DN lớn, Phó Tổng cục trưởng Vũ Chí Hùng yêu cầu, tiếp tục rà soát, đôn đốc thu NSNN. Đặc biệt, cần chủ động đánh giá tác động của một số nội dung liên quan đến cơ chế tài chính đặc thù đối với TP Hà Nội dự kiến trình Quốc hội xem xét, ban hành trong Kỳ họp thứ 9 này. 

Chỉ đạo chung tại buổi hợp, Tổng cục trưởng Cao Anh Tuấn yêu cầu, toàn ngành nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ thu NSNN. Đồng thời, bám sát tình hình thu của từng lĩnh vực, sắc thuế, chủ động xây dựng dự toán cho năm 2021. Cùng với đó, công tác quản lý nợ, thanh kiểm tra cần thực hiện phù hợp với tình hình mới do tác động của Covid-19, đảm bảo quy trình quản lý và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huy động nguồn thu cho NSNN.

Minh Huệ

 

 

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật