Quyết toán NSNN năm 2018: xử lý trên 62.000 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế

(TCT Online) - Báo cáo Quyết toán NSNN năm 2018 đang được đưa ra thảo luận tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV, tổng thu NSNN năm 2018 do ngành Thuế quản lý đạt 1.156.174 tỷ đồng, bằng 108,03% dự toán (vượt 85.974 tỷ).

Để đạt được kết quả đó, ngành Thuế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thuế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, điện tử hóa công tác quản lý thuế, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Ngành Thuế thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong việc chỉ đạo điều hành công tác quản lý thu NSNN, tiếp tục duy trì Ban chỉ đạo chống thất thu, và đôn đốc thu nộp ngân sách, thu hồi nợ thuế, tạo sức mạnh chính trị tổng hợp trong công tác quản lý thu NSNN. Quản lý chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế. Phối hợp với các cấp, các ngành, đơn vị liên quan trên địa bàn đôn đốc thu hồi nợ đọng, thực hiện cưỡng chế nợ thuế, khai thác tăng thu ngân sách. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các chính sách thuế và quản lý thuế mới đến người nộp thuế, đặc biệt là các nội dung về cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Trong công tác thanh tra, kiểm tra, ngành Thuế thực hiện lập kế hoạch theo phương pháp quản lý rủi ro; những đối tượng được đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra đều thuộc diện có rủi ro cao về thuế. Cơ quan Thuế vừa thực hiện những cuộc thanh tra toàn diện theo đối tượng để đánh giá việc chấp hành pháp luật về thuế, vừa tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên sâu theo từng ngành, từng lĩnh vực trọng điểm; triển khai kiểm tra, thanh tra các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, thu hồi kịp thời các khoản thu được phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT, thanh tra các doanh nghiệp có giao dịch liên kết các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm về hóa đơn nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm của một số doanh nghiệp ngày càng tinh vi và phức tạp. 

Chỉ riêng trong năm 2018, toàn ngành Thuế đã thực hiện gần 96.000 cuộc thanh tra, kiểm tra thuế, kiến nghị xử lý về thuế trên 62.000 tỷ đồng, trong đó số thuế truy thu vào ngân sách nhà nước gần 19.000 tỷ đồng.

Qua công tác quản lý thuế cho thấy hầu hết các doanh nghiệp, hộ cá nhân đã chấp hành nghiêm chính sách pháp luật thuế và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NSNN. Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận doanh nghiệp có sự hiểu biết về pháp luật hạn chế dẫn đến tình trạng khai sai, khai thiếu số thuế phải nộp. Còn một số người nộp thuế chạy theo lợi nhuận, tư tưởng tối đa hóa lợi ích cá nhân nên đã có hành vi vi phạm pháp luật, trốn lậu tiền thuế, lợi dụng sự thông thoáng trong thủ tục thành lập doanh nghiệp đã thành lập “doanh nghiệp ma” thực hiện hành vi buôn bán hóa đơn, chiếm đoạt tiền thuế. Một số hành vi vi phạm pháp luật về thuế đã được phát hiện và xử lý thông qua công tác thanh tra, kiểm tra thuế là: Vi phạm các thủ tục thuế; chậm nộp tiền thuế; Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn điển hình là các hoạt động chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng, chuyển giá; Hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

HH

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật