Tổng thu NSNN 4 tháng ước đạt 491,38 nghìn tỷ đồng

(TCT Online) - Bộ Tài chính vừa cho biết, tổng thu cân đối NSNN tháng 4 ước đạt 89 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 4 tháng đạt 491,38 nghìn tỷ đồng, bằng 32,5% dự toán, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2019. 

Trong đó, thu nội địa đạt 408,76 nghìn tỷ đồng, bằng 32,3% dự toán, giảm 3,7% so cùng kỳ năm 2019; thu từ dầu ước 18,3 nghìn tỷ đồng, bằng 52,1% dự toán, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2019; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 63,9 nghìn tỷ đồng, bằng 30,8% dự toán, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2019.

Về chi, luỹ kế 4 tháng đạt 472,1 nghìn tỷ đồng, bằng 27% dự toán, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 89,3 nghìn tỷ đồng, bằng 19% dự toán, tăng 30,3%, cao hơn cùng kỳ năm trước cả về tiến độ và mức tăng trưởng ; chi trả nợ lãi đạt 41,2 nghìn tỷ đồng, bằng 34,9% dự toán, tăng 4%; chi thường xuyên đạt 339,1 nghìn tỷ đồng, bằng 32,1% dự toán, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2019.

 

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, các nhiệm vụ chi ngân sách trong   4 tháng đầu năm được thực hiện theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội. Để phòng, chống dịch Covid-19, ngân sách trung ương và địa phương đã tăng chi cho các hoạt động y tế, bảo đảm vệ sinh môi trường và các hoạt động hỗ trợ kiểm soát, phòng, chống dịch.

 

Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trích từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 bổ sung cho Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an triển khai các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 là 2,8 nghìn tỷ đồng; hỗ trợ 8 địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn là 530 tỷ đồng. Đồng thời, triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành 20 nghìn tỷ đồng từ nguồn tăng thu và tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2019 để hỗ trợ địa phương theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP.

 

Cân đối ngân sách trung ương và các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến hết tháng 4, Bộ Tài chính đã thực hiện phát hành gần 43,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ theo kế hoạch năm 2020, với kỳ hạn bình quân 16,33 năm, lãi suất bình quân 3,06%/năm (bình quân năm 2019 là 4,51%/năm).

 

TN

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật