Đề xuất gia hạn hơn 80.000 tỷ đồng tiền thuế cho DN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19

(TCT Online) -Ngày hôm nay (26/3), Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã ký tờ trình trình Chính phủ dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất, với số tiền thuế lên tới hơn 80.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ các đối tượng bị tác động bởi dịch Covid-19. Tại dự thảo lần này Bộ Tài chính đã bổ sung thêm rất nhiều lĩnh vực và đối tượng được gia hạn, trong đó có cả giáo dục, y tế, sáng tác nghệ thuật…

 

 

Bổ sung thêm lĩnh vực y tế, giáo dục…

 

Theo Bộ Tài chính, thuế GTGT và thuế TNDN là 2 sắc thuế chính và DN, tổ chức sản xuất kinh doanh đều thuộc đối tượng nộp thuế. Còn thuế TNCN và thuế GTGT là sắc thuế chính, tất cả hộ gia đình, cá nhân kinh doanh đều thuộc đối tượng nộp thuế. Do vậy, để đảm bảo chính sách ban hành được áp dụng rộng rãi cho DN, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh chịu tác động nặng nề của dịch Covid-19, Bộ Tài chính trình Chính phủ áp dụng gia hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất.

 

Về đối tượng, Bộ Tài chính cho biết, việc gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất sẽ áp dụng cho DN, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan; lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan; khai thác, nuôi trồng thuỷ sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất giày, dép; sản xuất sản phẩm từ cao su; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác (trừ sản xuất ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống). Ngoài ra, DN, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động kinh doanh trong các ngành vận tải đường sắt; vận tải hành khách bằng xe buýt; vận tải đường bộ khác; vận tải đường thủy; vận tải hàng không; kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải; dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch. 

 

Cùng với đó, một trong những điểm nổi bật của dự thảo nghị định lần này đó là đã bổ sung thêm đối tượng được gia hạn là các DN, cá nhân kinh doanh trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động thể thao; hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên; hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề; hoạt động chiếu phim cũng là đối tượng được đề xuất gia hạn..

 

Đặc biệt, các DN nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật hỗ trợ DN nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP  quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ DN  nhỏ và vừa cũng được đề xuất.

 

11.000 tỷ đồng thuế TNDN được gia hạn

 

Dự thảo đã đề xuất gia hạn 5 tháng nộp thuế GTGT với số tiền thuế là 61.600 tỷ đồng. Theo đó, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, 4, 5 và  6 của năm 2020 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) và kỳ tính thuế quý 1, 2 năm 2020 (đối với kê khai  theo quý). Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT. 

 

Điểm đáng chú ý tại dự thảo lần này, Bộ Tài chính đã đề xuất thêm đối tượng DN nộp thuế TNDN cũng được gia hạn 5 tháng. Theo cơ quan soạn thảo, để tạo điều kiện hỗ trợ vốn cho DN nhất là trong giai đoạn hiện nay, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 mà chưa nộp vào NSNN và số thuế TNDN tạm nộp của quý 1, quý 2 năm 2020. Thời hạn gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Cụ thể gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 và số thuế TNDN tạm nộp của quý 1, quý 2 năm 2020 của DN, tổ chức thuộc đối tượng được quy định tại điểm 2.2 nêu trên. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp DN, tổ chức đã thực hiện nộp số TNDN còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 vào NSNN thì DN, tổ chức được bù trừ với số phải nộp của các loại thuế khác.

 

Theo tính toán của Bộ Tài chính, số thuế TNDN được gia hạn  khoảng 11.100 tỷ đồng, ttrong đó số thuế TNDN được giãn của DN thuộc ngành kinh tế: 8.400 tỷ đồng; DN nhỏ và siêu nhỏ là 2.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu NSNN của năm 2020 không giảm do DN phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 31/8/2020.

 

Gia hạn 3.000 tỷ đồng thuế cho hộ gia đình, cá nhân kinh doanh

 

Ngoài ra, đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh. Cụ thể, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn trước ngày 15/12/ 2020. Trên cơ sở số thuế phát sinh phải nộp năm 2019 của nhóm được gia hạn là khoảng 3.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính số thu NSNN của năm 2020 không giảm do hộ gia đình, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 15/12/2020.

 

Về tiền thuê đất, dự thảo đề xuất gia hạn đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của DN, tổ chức, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm mà trên quyết định, hợp đồng cho thuê đất có mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc các ngành kinh tế nêu trên. Riêng với DN nhỏ và siêu nhỏ thì được gia hạn toàn bộ tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của DN. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày 31/5/2020.

 

Dự thảo cũng nêu rõ, trường hợp DN, tổ chức có hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau, trong đó có ngành kinh tế thuộc đối tượng được gia hạn thì, được gia hạn toàn bộ số thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp. Còn hộ gia đình, cá nhân kinh doanh được gia hạn toàn bộ thuế GTGT và TNDN phải nộp. 

 

Để đơn giản hoá thủ tục hành chính và kịp thời tháo gỡ khó khăn, người nộp thuể chỉ cần gửi 1 lần giấy đề nghị gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp cho toàn bộ các kỳ được gia hạn và thời hạn nộp. Giấy đề nghị gia hạn chậm nhất vào ngày 30/7/2020.

 

Thuý Nga

Gửi bình luận


Mã bảo mật