DN bị ảnh hưởng Covid-19 được chậm nộp 5 tháng thuế GTGT, tiền thuê đất?

(TCT Online) - Để giúp DN, cá nhân có thêm nguồn lực tài chính duy trì và khôi phục sản xuất trong đợt dịch bệnh Covid-19, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 5 tháng nộp thuế GTGT, tiền thuê đất. Đây là nội dung quan trọng trong dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất được Bộ Tài chính công bố lấy ý kiến vào chiều 10/3.

DN bị ảnh hưởng trực tiếp được gia hạn

Theo đó, tại dự thảo nghị định Bộ Tài chính đề nghị Chính phủ cho phép gia hạn thời gian nộp thuế GTGT đối với các DN, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng trực tiếp, nặng nề do dịch Covid-19. Cụ thể, việc gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất sẽ áp dụng cho DN, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; giày, dép; sản phẩm từ cao su; sản phẩm điện tử, máy vi tính; sản xuất, lắp ráp ôtô (trừ sản xuất, lắp ráp ôtô từ 9 chỗ ngồi trở xuống). Các DN, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động kinh doanh ngành vận tải đường sắt, đường bộ, đường thủy, hàng không, kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải; dịch vụ lưu trú, ăn uống; các đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức du lịch cũng nằm trong đề xuất này. 

Bên cạnh đó, DN nhỏ và siêu nhỏ theo Luật Hỗ trợ doanh DN nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa cũng thuộc đối tượng được đề xuất của Bộ Tài chính. Căn cứ để xác định các tiêu chí DN nhỏ, siêu nhỏ là thông tin vốn, doanh thu trên báo cáo tài chính hoặc số lao động đóng bảo hiểm tại thời điểm 31/12/2019 đối với DN thành lập trước 1/1/2020 hoặc thông tin vốn, lao động trên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp thành lập năm 2020.

Chỉ cần kê khai chưa phải nộp

Để không ảnh hưởng đến cân đối NSNN năm 2020, Bộ Tài chính đề nghị thời gian gia hạn là 5 tháng cho số thuế GTGT phải nộp của các tháng từ 3 – 6 trong năm 2020 đối với các DN, tổ chức đang thực hiện kê khai nộp theo tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế theo quy định. Thời hạn nộp thuế GTGT tháng 3 chậm nhất là ngày 20/9 thay vì 20/4. Thuế GTGT của tháng 4 được gia hạn nộp đến ngày 20/10. Còn thuế GTGT của tháng 5 có hạn chót phải nộp là 20/11 và của tháng 6 là ngày 20/12. Những đơn vị đang kê khai và nộp thuế GTGT theo quý thì được được gia hạn tiền thuế của quý 1 và quý 2 năm nay. Theo đó, thời hạn nộp thuế GTGT quý 1 chậm nhất là ngày 30/9, còn của quý 2 là ngày 30/12. Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuâts gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của quý I và quý II năm 2020 của các DN, tổ chức đang thực hiện kê khai phải nộp theo quý. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định hiện hành. Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số thuế GTGT phải nộp và hồ sơ khai bổ sung gửi đến cơ quan thuế trước thời hạn nộp thuế được gia hạn, thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các DN, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thuế GTGT, chỉ cần kê khai, nộp tờ khai thuế GTGT tháng, quý như quy định hiện hành. Còn tiền thuế GTGT thì chưa phải nộp ngay, mà sau 5 tháng nữa mới phải nộp.

Theo tính toán của cơ quan soạn thảo, việc gia hạn nộp thuế GTGT 5 tháng đối với số thuế GTGT phải nộp từ tháng 3 - 6 năm 2020 (nộp thuế trong tháng 4 -7) thì số thu NSNN của các tháng đó giảm khoảng khoảng 22.600 tỷ đồng. Trong đó, thuế GTGT giãn của DN theo ngành kinh tế là 11.700 tỷ đồng; số thuế GTGT giãn của DN nhỏ và siêu nhỏ 10.900 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu NSNN của năm 2020 không giảm do DN phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 31/12/2020. Đối với nhóm đối tượng là các cá nhân, hộ gia đình kinh doanh, thời hạn nộp thuế được gia hạn trước ngày 15/12/2020 và số thuế phát sinh phải nộp năm 2019 của nhóm được gia hạn là khoảng 3.000 tỷ đồng, tuy nhiên, số thu NSNN của năm 2020 cũng sẽ không giảm do phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 15/12/2020.

Đối với tiền thuê đất, để thống nhất với thời gian gia hạn về thuế GTGT, Bộ Tài chính đề nghị Chính phủ cho phép gia hạn 5 tháng kể từ ngày phải nộp của kỳ I. Dự kiến số tiền thuê đất được gia hạn khoảng 4.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu NSNN của năm 2020 không giảm do doanh nghiệp hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 31/10/2020.

Theo Bộ Tài chính, dịch Covid-19 đã và đang tác động trực tiếp đến nhiều ngành, lĩnh vực sản xuất, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và ảnh hưởng gián tiếp đến toàn bộ nền kinh tế.  Đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong trường hợp khống chế được dịch trong quý I/2020, thì tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm 2020 dự báo đạt 6,25%; trường hợp dịch được khống chế trong quý II, thì tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,96%. Diễn biến dịch bệnh diễn ra rất nhanh, phức tạp, khó lường. Dự kiến, hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực, nhất là các DN nhỏ và siêu nhỏ; cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh cũng chịu tác động bởi dịch bệnh Covid-19. Vì vậy, gia hạn về thuế, tiền thuê đất nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ thị trường là giải pháp quan trọng nhằm giúp các DN, cá nhân có thêm nguồn lực tài chính duy trì và khôi phục sản xuất, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm 2020. Tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được đề nghị gia hạn khoảng 30.000 tỷ đồng.

Thuý Nga

 

Theo quy định của Luật Quản lý thuế, cơ sở kinh doanh thực hiện khai thuế theo tháng nếu có tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở lên; thực hiện khai thuế theo quý nếu có tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ dưới 50 tỷ. Đồng thời, đối với số thuế GTGT kê khai theo tháng, DN phải thực hiện nộp thuế trước ngày 20 của tháng tiếp theo; đối với số thuế GTGT kê khai theo quý, DN thực hiện nộp thuế chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật