Thủ tướng Chính phủ: “Tôi nhất trí với các đề xuất của Tổng cục Thuế về sắp xếp tinh gọn bộ máy”

(TCT Online) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị trực tuyến công bố hoàn thành kế hoạch triển khai thành lập Chi cục thuế khu vực, do Tổng cục Thuế tổ chức ngày 26/2/2020. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, kết quả tổ chức lại một bước hệ thống ngành thuế là tấm gương tốt, là việc khó đã làm được, từ đó thúc đẩy các cấp, một số ngành Trung ương nghiên cứu, vận dụng để tinh gọn bộ máy mà vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả này càng có ý nghĩa quan trọng khi hiện nay cả nước đang thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch COVID-19, vừa triển khai tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Theo Thủ tướng, mô hình mới của ngành thuế đã gọn nhẹ hơn. Số lượng chi cục ở cấp tỉnh, cấp huyện giảm xuống từ 711 xuống 415 chi cục, giảm đến 2.100 đội thuế và từ đó, giảm biên chế hết sức mạnh mẽ. Mặc dù triển khai sắp xếp lại bộ máy, nhiệm vụ thu thuế, nguồn thu quan trọng nhất của ngân sách Nhà nước, vẫn được bảo đảm. Năm 2019, toàn ngành đã thu 1,27 triệu tỷ đồng, vượt 9,3% dự toán, là lần đầu tiên cả 63 tỉnh, thành phố đều thu ngân sách vượt kế hoạch.

Thời gian gần đây đã chứng kiến sự chuyển biến mạnh mẽ, nhanh chóng, quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính về thuế. Mức độ hài lòng của người dân, của người nộp thuế tăng từ 75% năm 2016 lên 78% năm 2019. Đánh giá nguyên nhân của thành công này, Thủ tướng cho rằng, đó là quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống, nhất là lãnh đạo Bộ Tài chính đã phát huy truyền thống của ngành, hoàn thiện thể chế theo hướng hiện đại hóa, hội nhập, đáp ứng phát triển kinh tế-xã hội.

Trong bối cảnh cả nước vừa chống dịch, vừa thực hiện phát triển kinh tế-xã hội, Thủ tướng cho rằng Bộ Tài chính, ngành thuế cần có chương trình tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, nhất là chính sách thuế. Cùng với đó, phấn đấu nâng hạng chỉ số nộp thuế từ 7-10 bậc trong xếp hạng môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới. Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin tốt hơn, hiện đại hóa ngành thuế mạnh mẽ hơn; tập trung cải cách quản lý thuế, cắt giảm thủ tục hành chính thuế, mạnh dạn đề xuất các giải pháp đột phá, giảm thiểu phiền hà, khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Đặc biệt sau khi nghe các đề xuất, kiến nghị từ Tổng cục Thuế, Bộ tài chính, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhất trí với các nội dung đề xuất. Theo đó, cần có cơ chế tài chính cho giai đoạn tiếp theo của ngành thuế như giai đoạn 2016-2020 để ngành thuế có đầy đủ nguồn lực cho công cuộc cải cách hiện đại hóa, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. 

Bên cạnh đó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện Quyết định số 41 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó bổ sung quy định về cấp phó của người đứng đầu cục thuế thuộc Tổng cục Thuế bình quân không quá 03 người trên cả Tổng cục Thuế.

Đồng thời, điều chỉnh mô hình quản lý thuế doanh nghiệp lớn tại Tổng cục Thuế với đầy đủ chức năng quản lý theo thông lệ quốc tế và nâng cấp lên thành Cục; nâng cấp Vụ kiểm tra nội bộ thành Cục để đảm bảo việc giữ vững kỷ cương, kỷ luật, thực thi công vụ và phòng, chống tham nhũng trên toàn hệ thống thuế (theo nguyên tắc không tăng đầu mối vụ/đơn vị tại Tổng cục Thuế).

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và cơ quan liên quan tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ trong thời gian sớm nhất để Tổng cục Thuế tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã bấm nút hoà mạng các chi cục thuế khu vực vào hệ thống quản lý thuế chung của cả nước gồm Tổng cục Thuế-63 cục thuế và 415 chi cục thuế

TCT

 


 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật