Tổng cục Thuế thông tin về kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ đối với công tác tổ chức cán bộ

 
(TCT online) Ngày 07/6/2019, Thanh tra Bộ Nội vụ đã có Kết luận số 270/KL-TTBNV và Bộ Nội vụ thông báo một số nội dung của kết luận trên website về việc ngành thuế có 141 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức vụ hiện giữ theo quy định của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế.
 
Về vấn đề này, Tổng cục Thuế cho biết, 4 trường hợp lãnh đạo bổ nhiệm khi trên 55 tuổi đều ở các đơn vị khó khăn về nguồn cán bộ, các trường hợp này cơ bản đều là phương án duy nhất đủ khả năng có thể xem xét bổ nhiệm. Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ các tỉnh, TP liên quan, Tổng cục Thuế đã áp dụng theo Hướng dẫn số 09/HD-BTCTW của Ban Tổ chức trung ương về tuổi bổ nhiệm lần đầu khi còn thời gian công tác trên 2/3 nhiệm kỳ để xem xét bổ nhiệm tại các đơn vị này.
 
Đối với các trường hợp được kết luận là thiếu điều kiện tiêu chuẩn văn bằng trung cấp lý luận chính trị, Tổng cục Thuế cho rằng, theo Quy định số 12 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giao Trung ương) về việc xác định trình độ lý luận chính trị, thì các công chức có bằng đại học chuyên ngành kinh tế được công nhận có trình độ lý luận tương đương trung cấp. Theo đó các trường hợp này đều có bằng đại học chuyên ngành kinh tế, nhưng chưa làm thủ tục xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương trung cấp nên được cho là chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị. Đến thời điểm hiện tại, các trường hợp thiếu điều kiện nêu trên đều đang được các Cục Thuế bố trí đi học, hoặc đã có quyết định cử đi học các lớp cao cấp lý luận chính trị hoặc trung cấp lý luận chính trị, để hoàn thiện tiêu chuẩn theo yêu cầu.
 
Về trường hợp thiếu chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đối với ngạch hiện giữ, theo quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo của Tổng cục Thuế, công chức khi bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng, chi cục phải có chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên. Một số trường hợp công chức lãnh đạo khi giữ ngạch chuyên viên, đã có chứng chỉ QLHCNN ngạch chuyên viên, đảm bảo tiêu chuẩn bổ nhiệm nhưng khi chuyển sang vị trí khác (cần chuyển sang ngạch kiểm tra viên thuế-ngạch tương đương chuyên viên) đã chưa kịp thời học bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên thuế. Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các Cục Thuế rà soát để cử công chức đi học nhằm hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn ngạch đang giữ.
 
Trường hợp thiếu chứng chỉ bồi dưỡng quản lý lãnh đạo cấp phòng, chi cục, Tổng cục Thuế nêu rõ, trước đây trong quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo chưa quy định điều kiện này. Từ tháng 4/2017, quy định có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý lãnh đạo cấp phòng, chi cục là điều kiện bắt buộc. Một số trường hợp đã bổ nhiệm trước đây, hoặc ngay thời điểm vừa ban hành tiêu chuẩn nên thiếu điều kiện này. Đến thời điểm hiện tại, cơ bản các trường hợp này đã có chứng chỉ, một số ít trường hợp đang học để hoàn thiện theo quy định.
 
Đối với trường hợp công chức cấp phòng và tương đương giữ ngạch cán sự, nguyên nhân là do việc tổ chức thi nâng ngạch lên chuyên viên hoặc tương đương cho công chức hệ thống thuế không thường xuyên. Từ năm 2012 đến nay chưa có kỳ thi nâng ngạch để công chức tham gia. Trong khi ở một số đơn vị nguồn nhân sự khó khăn, nhu cầu bổ nhiệm là cấp thiết. Hơn nữa, trong các trường hợp ở ngạch cán sự, có trường hợp công tác tại các huyện vùng sâu, vùng xa, biên giới. Đặc biệt, các trường hợp nêu trên đều đáp ứng tiêu chuẩn trình độ ngạch chuyên viên, chỉ còn chờ thi nâng ngạch.
 
Về 2 trường hợp công chức giữ chức vụ phó trưởng phòng được tiếp nhận năm 2011, 2012 chưa được tuyển dụng theo quy định, Tổng cục Thuế nhấn mạnh, các trường hợp này được Sở Nội vụ địa phương tuyển dụng và phân công công tác theo đề án của địa phương. Cục Thuế tiếp nhận theo quyết định điều động của Sở Nội vụ. Từ khi tiếp nhận về cục thuế đến nay, đã thực hiện theo đúng quy định. Tổng cục Thuế sẽ phối hợp địa phương rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với 2 trường hợp này./.
 
                                                                        Trung Kiên 
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật